Hà Nội, Thứ Năm Ngày 20/06/2019
Ngày 16/11/2018 UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành văn bản số 2715/UBND-TNMT: Yêu cầu các đơn vị dừng khai thác cát sỏi để hoàn thiện đầy đủ các thủ tục thuê đất theo quy định.
1 2 3 4 5 ... 10