Hà Nội, Thứ Ba Ngày 26/01/2021

Sơn La: Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý khai thác cát sỏi trái phép

Đại S. (theo TNMT), 16:48 18/11/2018

Vừa qua, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 4072/UBND-KT ngày 9/11/2018, về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La giao Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường, các sở: TN&MT, Xây dựng, Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố tập trung tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt những quy định pháp luật hiện hành và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, đặc biệt là Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 25/7/2017 và Công văn số 8960/VPCP-NC ngày 19/9/2018 của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản số 816/UBND-KTN ngày 13/4/2015; số 2229/UBND-KT ngày 21/7/2017 và số 3342/UBND-KT ngày 25/9/2018.

Sơn La tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thực hiện phóng sự điều tra, chủ động cung cấp thông tin, tư liệu về hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép tại các huyện, thành phố đến lãnh đạo công an tỉnh và UBND tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định.

Giao Sở TN&MT, Sở Nội vụ, căn cứ quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã ban hành tại Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 14/6/2017, xem xét, tham mưu, đề xuất xử lý trách nhiệm người đứng đầu UBND các huyện, thành phố để xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn.

Bạn đang đọc bài viết Sơn La: Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý khai thác cát sỏi trái phép tại chuyên mục Khoáng sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Khoáng sản