Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 16/04/2021
Ngày Nước Thế giới năm nay (22/3/2021) được kỷ niệm với chủ đề là “Giá trị của nước” tập trung vào việc tôn vinh giá trị của nước và nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc khủng hoảng nước toàn cầu
1 2 3 4 5 ... 42