Hà Nội, Chủ nhật Ngày 17/01/2021
Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, hiện tại, Sở NN&PTNT đã hoàn thành cắm mốc chỉ giới thoát lũ và đê điều sông Đáy ngoài thực địa theo Quyết định số 1821/QĐ-TTg của Thủ tướng.
1 2 3 4 5 ... 40