Hà Nội, Thứ Hai Ngày 21/09/2020

Hội thi “Ý tưởng sáng tạo” và “Sawaco–Dấu ấn lịch sử của thời gian'

Mtđt, 10:06 20/03/2019

Công ty Sawaco đẩy mạnh tham gia Hội thi “Ý tưởng sáng tạo” Lần thứ VI và Hội thi “Sawaco – Dấu ấn lịch sử của thời gian” năm 2018 (11/03/2019).

Trong năm 2018 vừa qua, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn phối hợp cùng Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty đã phối hợp tổ chức Hội thi “Ý tưởng sáng tạo” Lần thứ VI và Hội thi “Sawaco – Dấu ấn lịch sử của thời gian”, triển khai đến các cơ sở đơn vị trực thuộc. Để tiếp tục phát động, đẩy mạnh tham gia trong toàn thể Cán bộ - Công nhân viên – Người lao động (CB-CNV-NLĐ) Tổng Công ty, đặc biệt là CB-CNV-NLĐ Khối Phòng Ban TCTy, Đoàn thanh niên Khối Phòng Ban xin được phép thông tin nhanh một số nội dung quan trọng về 02 Hội thi trên:


(Ban Tổng Giám đốc, Công Đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty phối hợp tổ chức)

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:
- CB-CNV-NLĐ, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên tại các đơn vị, các cơ sở Công đoàn – Đoàn thanh niên trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn .
- Các cơ sở Công đoàn, Đoàn thanh niên trực thuộc bắt buộc đều phải tổ chức phát động và có ít nhất 01 sản phẩm tham gia Hội thi.
II. NỘI DUNG – CÁCH THỨC DỰ THI:
1. Nội dung thi: Những ý tưởng, sáng kiến, hiến kế, mô hình, giải pháp…đảm bảo phải có tính mới, sáng tạo và có khả năng ứng dụng cao, tập trung vào các nội dung trọng tâm, cụ thể như sau:
- Giải pháp ứng dụng CNTT trong nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Giải pháp cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng;
- Giải pháp về công nghệ xử lý nước, cải tiến dây chuyền xử lý nước, nâng cao chất lượng nước sạch, xử lý bùn, xử lý nước thải;
- Giải pháp giảm chi phí, tối ưu hóa quy trình, tăng năng suất làm việc;
- Giải pháp xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp
- Giải pháp tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch;
- Ý tưởng, sáng kiến… tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn tại đơn vị, Thành phố.
2. Cách thức dự thi:
- Hình thức đăng ký: Các cơ sở trực thuộc có thể đăng ký theo hình thức tập thể cơ sở, cá nhân hoặc nhóm để đề xuất một hay nhiều ý tưởng.
- Hồ sơ dự thi: được quy định như sau:
+ Nội dung trình bày ý tưởng với đầy đủ phần chính sau: đặt vấn đề; nêu thực trạng, tính cấp thiết; mục đích - ý nghĩa của ý tưởng; đề xuất nội dung và giải pháp thực hiện; dự toán kinh phí (nếu có); kết luận và các mục khác có liên quan.
+ Khuyến khích tác giả thiết kế các sản phẩm, mô hình, bảng vẽ, phần mềm tin học, phim - hình ảnh… để minh họa hoặc thuyết minh cho ý tưởng của mình.
+ Được đánh máy và in trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman; không quá 50 trang giấy A4, được đóng thành tập, in 03 cuốn.
+ Trình tự sắp xếp tài liệu: Trang bìa (theo mẫu), Trang mục lục, Trang tóm tắt, Phần nội dung chính trình bày ý tưởng dự thi; Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).
+ Phiếu đăng ký dự thi gửi đính kèm Hồ sơ dự thi (Link tải Phiếu đăng ký). Riêng về sản phẩm, bản vẽ, sơ đồ, mô hình, phim- hình ảnh… tác giả chỉ cần gửi 01 bản.
- Hồ sơ dự thi gửi trực tiếp về Văn phòng Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Số 01, Công trường Quốc tế, Phường 6, Quận 3) và gửi qua hộp thư điện tử dtnsawaco@gmail.com với cú pháp tiêu đề: “Ý tưởng sáng tạo 2018 – Họ và tên”.
- Hội thi gồm 02 vòng:
+ Vòng Bán kết: xét chọn ra các bài thi xuất sắc nhất vào vòng chung kết xếp hạng.
+ Vòng chung kết xếp hạng: tác giả sẽ thuyết trình phần ý tưởng sáng tạo của mình trước hội đồng giám khảo và trả lời các câu hỏi phản biện từ hội đồng.
3. Một số lưu ý chung:
- Các ý tưởng, sáng kiến, hiến kế, mô hình, giải pháp… phải đảm bảo tuân thủ các quy định về bản quyền, tác quyền, pháp luật Việt Nam; chưa từng tham gia các cuộc thi khác và không chấp nhận sản phẩm sao chép dưới mọi hình thức. Thí sinh phải lưu giữ bản gốc để đối chiếu khi được yêu cầu.
- Người dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm, Ban tổ chức (BTC) không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và các quyền liên quan. Khi có tranh chấp về tác quyền, BTC sẽ hủy tác phẩm dự thi và không đưa vào danh sách chấm giải. Đối với các trường hợp đạt giải mà phát sinh tranh chấp, BTC sẽ tiến hành thu hồi giải thưởng.
- BTC không chịu trách nhiệm về bản quyền phần mềm, kỹ thuật (nếu có) mà thí sinh sử dụng cho Hội thi và các công việc liên quan.
- BTC có toàn quyền sử dụng sản phẩm để phục vụ các hoạt động và mục đích khác của Công đoàn, Đoàn thanh niên và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
- Giải đặc biệt: dành cho ý tưởng được Hội đồng Khoa học Công nghệ Tổng Công ty xem xét đánh giá.
- Giải thưởng của Ban Tổ chức:
+ 01 Giải nhất: Giấy khen + 10.000.000 đồng
+ 01 Giải nhì: Giấy khen + 7.000.000 đồng
+ 01 Giải ba: Giấy khen + 5.000.000 đồng
+ 02 Giải khuyến khích: Giấy khen + 3.000.000 đồng.

B. HỘI THI “SAWACO – DẤU ẤN LỊCH SỬ THỜI GIAN” NĂM 2018:


(Công Đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty phối hợp tổ chức)
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:
- Cán bộ lão thành, CB-CNV-NLĐ các thế hệ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã nghỉ hưu.
- Lãnh đạo, CB-CNV-NLĐ, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên tại các đơn vị, các cơ sở trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
II. NỘI DUNG – HÌNH THỨC DỰ THI:
1. Nội dung thi:
- Bài viết giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của ngành cấp nước thành phố.
- Bài viết về những sự kiện, hoạt động, dấu ấn lịch sử của ngành cấp nước thành phố gắn với lịch sử hình thành, quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và đất nước.
- Bài viết về những kỷ niệm, những dấu ấn khó quên về văn hóa, về con người ngành cấp nước thành phố.
2. Cách thức dự thi:
- Hình thức đăng ký: cá nhân, tập thể hoặc nhóm.
- Thể loại trình bày: văn xuôi, thơ, video…
- Hồ sơ dự thi: Người dự thi phải cung cấp đủ thông tin cá nhân ở đầu hoặc cuối bài dự thi: họ và tên tác giả (cá nhân hoặc cả nhóm), địa chỉ liên hệ, cơ quan công tác (nếu có), số điện thoại….ở đầu hoặc cuối bài viết dự thi.
- Cách thức gửi bài thi:
+ Gửi trực tiếp: Được đánh máy và in trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, gửi trực tiếp về Văn phòng Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (số 01, Công trường Quốc tế, Phường 6, Quận 3 – Lầu 1).
+ Gửi qua hộp thư điện tử: Bài viết gửi về địa chỉ mail dtnsawaco@gmail.com , tiêu đều email là “Sawaco – Dấu ấn lịch sử + Họ và tên tác giả”.
3. Một số lưu ý chung:
- Tác phẩm dự thi phải đảm bảo chưa từng được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, chịu hoàn toàn trách nhiệm về bản quyền bài dự thi.
- Người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của mọi thông tin, ảnh trong bài viết, video kèm theo bài.
- Hình ảnh, video trong bài dự thi phải phù hợp với thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam, kèm chú thích cho từng ảnh. Tên file ảnh để dạng tiếng Việt không dấu, định dạng JPEG hoặc JPG. Ảnh có kích thước cỡ 640 x 480 pixel trở lên.
- Video trong bài có thời gian không quá 07 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi gửi video đính kèm về hộp thư điện tử: dtnsawaco@gmail.com (nếu có).
- BTC Hội thi có toàn quyền sử dụng và đăng tải các bài viết, hình ảnh minh họa, video, hình ảnh người đoạt giải… để phục vụ công tác truyền thông mà không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào khác.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
- Giải thưởng chính:
+ 01 Giải nhất: Giấy khen + 5.000.000 đồng.
+ 02 Giải nhì: Giấy khen + 3.000.000 đồng.
+ 03 Giải ba: Giấy khen + 2.000.000 đồng.
+ 10 Giải khuyến khích: Giấy khen + 500.000 đồng.
- Ngoài ra, còn có các Giải thưởng phụ như: Giải dành cho người dự thi nhỏ tuổi nhất, người dự thi cao tuổi nhất; người dự thi có nhiều bài thi nhất và Giải dành cho các đơn vị có nhiều thí sinh tham gia nhất, gồm Giấy khen + 500.000 đồng/giải.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các cơ sở Công đoàn, Đoàn thanh niên trực thuộc bắt buộc đều phải tổ chức phát động và có ít nhất 01 sản phẩm tham gia Hội thi. Thời gian nhận bài: từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 01/4/2019 để tiến hành chấm bài và công bố kết quả, trao giải vào ngày 24/5/2019.
Đây là một hoạt động có ý nghĩa dành cho CB-CNV-NLĐ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Để Hội thi tiếp tục được lan tỏa trong toàn Tổng Công ty để mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận với thông tin của Hội thi, rất mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ đưa tin của quý anh, chị.
Mọi người có thể theo dõi thông tin chi tiết về Hội thi thông qua trang fanpage Đoàn thanh niên Khối Phòng Ban Sawaco.
Tải Phiếu đăng ký tham gia và tài liệu Hội thi theo link https://bitly.vn/shi
Trân trọng.
Theo Sawaco
Bạn đang đọc bài viết Hội thi “Ý tưởng sáng tạo” và “Sawaco–Dấu ấn lịch sử của thời gian' tại chuyên mục Nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Nước
Từ tháng 7/2018 đến nay, nước sinh hoạt tại khu vực xóm đèo Xuân Mỹ, vùng giáp ranh giữa xã Phước Hiệp và Phước Sơn, H.Tuy Phước (Bình Định) bỗng bị cúp, khiến nhiều gia đình khốn khổ.