Hà Nội, Thứ Năm Ngày 05/08/2021

Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt trong mùa lũ tại Tây Nguyên

Cục QL tài nguyên nước, 09:10 11/12/2017

Vùng Tây Nguyên hiện có 04 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt. Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước.

Các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được bố trí như sau: Trạm Ya Yun Hạ thuộc lưu vực sông Ba, tỉnh Gia Lai; Trạm Đức Xuyên thuộc lưu vực sông Srê Pốk, tỉnh Đắk Lắk; Trạm Đại Ninh thuộc lưu vực sông Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng; Trạm Cát Tiên thuộc lưu vực sông Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng.
Mực nước trung bình mùa lũ năm 2017 trên sông Ba Yun tại trạm YaYun Hạ là 20869 cm, tăng 34 cm so với mùa lũ năm 2016.

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm YaYun Hạ từ tháng 05 đến tháng 10 năm 2017 cho thấy hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép. Tuy nhiên các chỉ tiêu NO2- (ngày 1/5, 1/6 và ngày 15/07) vượt GTGH, TSS (ngày 1/5, 1/6, 15/7, tháng 8, 9 và ngày 15/10), Tổng Coliform (ngày 15/7, 15/10 và tháng 9) vượt giá trị giới hạn B2 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).

Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy: chỉ đầu tháng 05, chất lượng nước sông Ba Yun tại trạm YaYun Hạ có thể sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác và đến giữa tháng chất lượng nước được cải thiện hơn có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Giữa tháng 6 đầu tháng 7 và đầu tháng 10 có thể sử dụng được cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. Hầu hết các tháng còn lại trong mùa lũ, kết quả chất lượng nước cho thấy nước vị ô nhiễm nặng và cần các biện pháp xử lí trong tương lai (hàm lượng TSS, độ đục tăng cao).

Mực nước trung bình mùa lũ năm 2017 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48699 cm, tăng 12 cm so với mùa lũ năm 2016.

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Đức Xuyên từ tháng 05 đến tháng 10 năm 2017 cho thấy hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép, chỉ riêng chỉ tiêu NO2- giữa tháng 7 và đầu tháng 8 vượt GTGH, chỉ tiêu TSS (ngày 01/6 tháng 7 và ngày 15/10) vượt giá trị giới hạn B2, chỉ tiêu tổng Coliform đều vượt giá trị giới hạn B2 trừ tháng 6 và ngày 01/8 nằm trong giá trị giới hạn cho phép (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).

Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy: chỉ trong tháng 9, chất lượng nước trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt, tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. Kết quả tính chất lượng nước trong các tháng còn lại cho thấy nước bị ô nhiễm nặng (do hàm lượng tổng Coliform, TSS tăng cao) và cần có các biện pháp xử lí trong tương lai.

Mực nước trung bình mùa lũ năm 2017 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88053 cm, tăng 40 cm so với mùa lũ năm 2016.

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Đại Ninh từ tháng 05 đến tháng 10 năm 2017 cho thấy hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép, chỉ riêng chỉ tiêu NO2- tất cả các tháng đều đều vượt GTGH trừ tháng 6, chỉ tiêu TSS tất cả các tháng, PO43- ngày 01/8 và chỉ tiêu tổng Coliform hầu hết các tháng trừ một số ngày (15/7, 15/8 và 01/10) đều vượt giá trị giới hạn B2 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).

Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy: trong mùa lũ chất lượng nước Sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh nước bị ô nhiễm nặng (do chỉ tiêu TSS, độ đục và Tổng Coliform tăng cao) cần có biện pháp xử lí trong tương lai.

Mực nước trung bình mùa lũ năm 2017 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12955 cm, tăng 174 cm so với mùa lũ năm 2016.

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Cát Tiên từ tháng 05 đến tháng 10 năm 2017 cho thấy hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép, riêng chỉ tiêu NO2- (ngày 01/6, 15/7, và 3/8) vượt GTGH, chỉ tiêu tổng Coliform (ngày 01/5, 01/6, 01/7 và 3/8), chỉ riêng chỉ tiêu TSS ngày 15/10 vượt giá trị giới hạn B2 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).

Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy: đầu các tháng 5, 6, 7, 8 chất lượng nước Sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên bị ô nhiễm nặng cần có biện pháp xử lí trong tương lai. Còn lại chất lượng nước có thể sử dụng được cho mục đích sinh hoạt, tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.
Bạn đang đọc bài viết Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt trong mùa lũ tại Tây Nguyên tại chuyên mục Nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Nước
UBND TP.HCM vừa có quyết định giao cho CTCP XD thương mại Hà Mỹ Hưng thực hiện dự án nạo vét, cải tạo kiên cố rạch Cầu Dừa, rạch Cầu Sa và một phần kênh Trần Quang Cơ.
Ngày 26/11, Ban quản lý đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình truyền thông về vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, với chủ đề “Sạch hơn nhé Sài Gòn”.