Hà Nội, Thứ Hai Ngày 16/09/2019

Kon Tum: Phê duyệt trên 20 vùng bảo hộ vệ sinh

MỘNG THƯỜNG, 08:48 22/11/2018

Vừa qua, UBND tỉnh đã ra Quyết định Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với 23 công trình đã cấp phép khai thác nguồn nước phục vụ sinh hoạt.

Theo đó, đối với các công trình đã được cấp phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh đã phê duyệt cụ thể phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. Đồng thời, tùy theo quy mô công trình, nguồn nước khai thác, UBND tỉnh Kon Tum cũng quy định cụ thể phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước.

Quyết định của UBND tỉnh Kon Tum.

Các tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành công trình được cấp phép phải có trách nhiệm bảo vệ, theo dõi, giám sát chặt chẽ các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước, đảm bảo an toàn cho việc khai thác nước của các công trình.

Trường hợp phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ ô nhiễm trong phạm vi vùng bảo hộ khu vực lấy nước sinh hoạt thì các tổ chức phải kịp thời ngăn chặn, đồng thời báo cáo ngay đến chính quyền địa phương nơi gần nhất để xử lý.

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt phải tuân thủ các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, quy định về bảo vệ nguồn nước dưới đất và cần tuân thủ các yêu cầu khác về bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã nơi có công trình cấp nước sinh hoạt đã được xác định vùng bảo hộ vệ sinh phối hợp với các cơ quan liên quan và các tổ chức có công trình khai thác nước cấp cho sinh hoạt xác định ranh giới phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa. Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn mình quản lý. Tiếp nhận thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn theo thẩm quyền.

Sông Đăk Bla, một trong những khu vực được cấp phép khai thác nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum phải luôn theo dõi, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn xử lý các vấn đề phát sinh, liên quan đến vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật để có căn cứ báo cáo về UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Việc xác định, phê duyệt và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt là nội dung quan trọng nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến chất lượng nguồn nước của công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt và các chức năng khác của nguồn nước.

Đây cũng là một trong các cơ sở để tổ chức, thẩm tra, thẩm định các quy hoạch, kế hoạch, dự án của các tổ chức, cá nhân có liên quan; đề xuất các quy định cụ thể về sản xuất, kinh doanh, chế biến gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, nguồn nước trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Kon Tum: Phê duyệt trên 20 vùng bảo hộ vệ sinh tại chuyên mục Nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0913 385 005 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Nước