Tuy là quốc gia có tài nguyên nước mặt và nước ngầm khá phong phú, nhưng tài nguyên nước phân bố không đều theo không gian, thời gian và nguồn nước mặt của Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào nước ngoài./.

Theo TTXVN/Vietnam+