Hà Nội, Thứ Hai Ngày 10/08/2020

Ninh Thuận: Kháng nghị giám đốc thẩm vì xét xử không khách quan

MTĐ, 14:23 18/04/2020

Kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2019/KDTM- ST, lí do: Xét xử không khách quan, gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Đông Mỹ Hải.

Quyết định số 80/QĐKNGĐT-VKS-KDTM, ngày 1/4/2020 của Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, Kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2019/KDTM- ST ngày 3/7/2019 của TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm và Bản án Kinh doanh thương mại phúc thẩm số 02/2019/KDTM-PT ngày 30/10/2019 của TAND tỉnh Ninh Thuận. Lí do: Xét xử không khách quan, gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Đông Mỹ Hải.

Nội dung vụ án

“Tranh chấp hợp đồng dịch vụ cấp nước”, giữa: Nguyên đơn: Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận (Công ty cấp nước Ninh Thuận), địa chỉ: 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Bị đơn: Công ty TNHH cấp nước Đông Mỹ Hải (Công ty Đông Mỹ Hải), địa chỉ: 44 Lê Lợi, phường Kinh Dinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, đã qua 2 cấp tòa án ở tỉnh Ninh Thuận xét xử.

Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2019/KDTM-ST ngày 3/7/2019 của TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm quyết định: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là Công ty cấp nước Ninh Thuận đối với bị đơn là Công ty Đông Mỹ Hải. Tuyên bố chấm dứt Hợp đồng dịch vụ cấp nước ngày 28/12/2012 và Phụ lục số 03/2017/PLHĐ ngày 20/9/2017 giữa Công ty cấp nước Ninh Thuận và Công ty Đông Mỹ Hải. Buộc Công ty Đông Mỹ Hải phải có trách nhiệm thanh toán cho Công ty cấp nước Ninh Thuận số tiền nước còn nợ là 6.285.660.000 đồng, trong đó tiền nước còn nợ là 6.020.868.000 đồng và tiền lãi chậm thanh toán là 264.792.000 đồng.

Ngoài ra, Bản án còn tuyên về trách nhiệm duy trì cung cấp nước liên tục cho người dân cho đến khi có quyết định của UBND tỉnh Ninh Thuận và về nghĩa vụ thi hành án, án phí, quyền kháng cáo, kháng nghị.

Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 02/2019/KDTM-PT ngày 30/10/2019 của TAND tỉnh Ninh Thuận, quyết định không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty Đông Mỹ Hải. Giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2019/KDTM-ST ngày 03/7/2019 của TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Sau khi án có hiệu lực pháp luật, ngày 3/12/2019 Công ty Đông Mỹ Hải có đơn đề nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm trên, vì cho rằng nguyên đơn tự ý áp dụng giá bán nước sinh hoạt, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bị đơn.

Xét xử không khách quan, gây thiệt hại bị đơn!

Đó là nhận định tại Quyết định số: 80/QĐKNGĐT-VKS-KDTM, ngày 1/4/2020 của Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, Kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2019/KDTM- ST ngày 3/7/2019 của TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm và Bản án Kinh doanh thương mại phúc thẩm số 02/2019/KDTM-PT ngày 30/10/2019 của TAND tỉnh Ninh Thuận. Bởi các lẽ dưới đây.

Ngày 28/12/2012, Công ty cấp nước Ninh Thuận ký hợp đồng dịch vụ cấp nước với Công ty Đông Mỹ Hải, theo đó Công ty cấp nước Ninh Thuận cung cấp dịch vụ nước sạch cho Công ty Đông Mỹ Hải, để Công ty Đông Mỹ Hải cung cấp trực tiếp đến các hộ dân theo khu vực, giá nước sạch dựa trên biểu giá do UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành, các bên sẽ áp dụng giá mới khi có quyết định điều chỉnh giá nước sạch của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên đã 3 lần điều chỉnh giá bằng các phụ lục hợp đồng. Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/5/2018, Công ty cấp nước Ninh Thuận báo cáo UBND tỉnh về việc giá bán nước cho Công ty Đông Mỹ Hải không còn phù hợp và UBND tỉnh đã thống nhất giao Công ty cấp nước Ninh Thuận đàm phán lại giá bán nước với Công ty Đông Mỹ Hải. Thực hiện sự chỉ đạo, Công ty cấp nước Ninh Thuận yêu cầu thanh lý hợp đồng dịch vụ cấp nước ký kết ngày 28/12/2012 để ký lại hợp đồng theo giá mới nhưng phía Công ty Đông Mỹ Hải không đồng ý. Căn cứ cuộc họp của Sở Tài chính tỉnh ngày 13/7/2018 và Văn bản của Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh, Công ty cấp nước Ninh Thuận thông báo điều chỉnh giá bán nước là 7.000đồng/m3, nhưng phía Công ty Đông Mỹ Hải không đồng ý, nên phát sinh tranh chấp.

Tại Điều 3 Hợp đồng dịch vụ cấp nước ngày 28/12/2012 quy định: “Giá nước sạch được hai bên thỏa thuận trên biểu giá do UBND tỉnh ban hành,... nguyên tắc áp dụng giá mới khi có quyết định điều chỉnh giá nước sạch của UBND tỉnh Ninh Thuận. Sau khi phát sinh tranh chấp về giá, các bên đều có văn bản gửi các sở, ngành và UBND tỉnh can thiệp.

Tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 quy định phương pháp xác định giá bán buôn nước sạch: “Giá bán buôn nước sạch do đơn vị cấp nước bán buôn bán cho đơn vị mua buôn nước để bán lẻ (đơn vị cấp nước thực hiện việc bán nước sạch cho một đợn vị cấp nước khác để đơn vị này bán trực tiếp đến khách hàng sử dụng nước) và đơn vị cấp nước bán lẻ (đơn vị cấp nước thực hiện việc bán nước trực tiếp đến khách hàng sử dụng nước) khi thực hiện bán buôn nước sạch tự thoả thuận bảo đảm để đơn vị cấp nước bán buôn và đơn vị cấp nước bán lẻ bù đắp được chi phí sản xuất, kỉnh doanh và có mức lợi nhuận hợp lỷ nhưng không trái với quy định tại Điều 6 và không cao hơn giá bán lẻ do cấp có thẩm quyền quy định. Trong trường hợp không thống nhất được mức giá thì một trong hai bên (hoặc cả hai bên) có quyền yêu cầu Sở Tài chỉnh cấp tỉnh tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật.

Ngày 7/6/2019, Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận chủ trì việc hiệp thương giá bán buôn nước sạch (BL 371), các bên không thỏa thuận được với nhau về giá bán buôn của Công ty cấp nước Ninh Thuận, nên thống nhất đề nghị Sở Tài chính đưa ra mức giá bán buôn để báó cáo UBND tỉnh trước khi Sở Tài chính quyết định giá bán tạm thời để hai bên thực hiện theo quy định.

Ngày 1/10/2019, Sở Tài chính ban hành Quyết định sổ 72/QĐ-STC công bố giá bán buôn nước sạch tạm thời của Công ty CP cấp nước Ninh Thuận bán cho Công ty TNHH. cấp nước Đông Mỹ Hải và tại Điều 1 của Quyết định này nêu rõ: “Giá bán buôn nước sạch tạm thời của Công ty cổ phần cấp Ninh Thuận bán cho Công ty TNHH cấp nước Đông Mỹ Hải với mức 6.000đồng/m3 (chưa có VAT)”. Tuy nhiên, Công ty TNHH. cấp nước Đông Mỹ Hải không đồng ý với mức giá 6.000đồng/m3 này, vì khi xây dựng giá này Sở Tài chính chưa căn cứ vào thực tế.

Mặt khác, Tòa án áp dụng mức giá nước bán buôn 7.000đồng/m3 do Công ty cấp nước Ninh Thuận tự đưa ra, từ đó tuyên buộc Công ty Đông Mỹ Hải phải thanh toán cho Công ty cấp nước Ninh Thuận số tiền 6.285.660.000 đồng (gồm tiền nước còn nợ là 6.020.868.000 đồng và tiền lãi chậm thanh toán là 264.792.000 đồng) là không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án, gây thiệt đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Đông Mỹ Hải.

Quyết định Kháng nghị giám đốc thẩm số 80/QĐKNGĐT-VKS-KDTM, ngày 01/4/2020 của Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh

Tâm nguyện của người bị hại

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Đình Thuận, Giám đốc Công ty Đông Mỹ Hải, cho biết: “Rõ ràng là vô cớ tăng giá nước bán buôn, đẩy doanh nghiệp vào khủng hoảng, bế tắc! Đây là cơ sở để Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã xem xét, giải quyết đơn kêu oan của chúng tôi; và đã ra quyết định Kháng nghị giám đốc thẩm toàn bộ Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2019/KDTM-ST ngày 3/7/2019 của TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm và Bản án Kinh doanh thương mại phúc thẩm số 02/2019/KDTM-PT ngày 30/10/2019 của TAND tỉnh Ninh Thuận; đề nghị ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy toàn bộ hai bản nêu trên để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định pháp luật; tạm đình chỉ thi hành đối với Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2019/KDTM-ST ngày 3/7/2019 của TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm và Bản án Kinh doanh thương mại phúc thẩm số 02/2019/KDTM-PT ngày 30/10/2019 của TAND tỉnh Ninh Thuận đến khi có quyết định giám đốc thẩm.

Tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân của Công ty Đông Mỹ Hải luôn có nguyện vọng là được thực hiện cấp nước theo giá bán buôn đảm bảo giá bán lẻ bù đắp được chi phí sản xuất, kỉnh doanh và có mức lợi nhuận hợp lí nhưng không trái với quy định do cấp có thẩm quyền quy định; thậm chí, là để phục vụ nước sạch tốt nhất cho người tiêu dùng, chúng tôi sẵn lòng thực hiện cấp nước với giá bán lẻ bù đắp chi phí sản xuất, kỉnh doanh, không có lợi nhuận (huề vốn).”

Dư luận trông chờ một quyết định khách quan, đúng pháp luật của Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh về xét xử giám đốc thẩm vụ án trên, theo đề nghị của Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh: Hủy toàn bộ hai bản nêu trên để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định pháp luật; bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của các đương sự.

Theo Mai Thân/ Báo Ngày mới

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Ninh Thuận: Kháng nghị giám đốc thẩm vì xét xử không khách quan tại chuyên mục Nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Nước