Hà Nội, Thứ Tư Ngày 26/06/2019
Khi các mảng kiến tạo trượt lên nhau, những phân tử nước thừa cơ di chuyển sâu vào bên trong vỏ Trái Đất. Mới đây, các nhà khoa học đã ước lượng được lượng nước “thất thoát” này.
1 2 3 4 5 6 ... 20