Hà Nội, Thứ Hai Ngày 23/09/2019
Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở khu vực Tây Nguyên vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép đang diễn ra phức tạp.
1 2 3 4 5 ... 62