Chủ nhật, 14/07/2024 02:22 (GMT+7)

Tăng cường củng cố các tiềm lực, xây dựng Thái Bình thành khu vực phòng thủ vững chắc

Nguyễn Triển -  Thứ ba, 25/06/2024 16:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 25/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT).

Giai đoạn 2019 – 2024, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ; tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; tăng cường củng cố các tiềm lực, xây dựng tỉnh thành KVPT vững chắc.

tm-img-alt
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo KVPT tỉnh Thái Bình phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập KVPT cấp tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo 10 cuộc diễn tập KVPT cấp huyện, 5 cuộc diễn tập bảo đảm KVPT sở, ngành và diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 260 xã, phường, thị trấn.

UBND tỉnh đã phê duyệt đề án quy hoạch mục công trình sở chỉ huy cơ bản trong KVPT tỉnh giai đoạn 2019 – 2020 và những năm tiếp theo. Đến nay, tỉnh đã và đang xây dựng các công trình phòng thủ theo kế hoạch đề ra. Qua đó, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, làm nòng cốt cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đấu tranh phòng, chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành công sự nghiệp đổi với, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nông thôn mới; bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những kết quả nổi bật, rút ra những bài học, kinh nghiệm từ thực tiễn và đề ra chủ trương, giải pháp, thống nhất phương hướng tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 21/NĐ-CP trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo KVPT tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền địa phương phải xác định xây dựng KVPT là một nhiệm vụ trọng yếu trong hoạt động lãnh đạo, quản lý ở địa phương. Cùng với các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát trong từng giai đoạn cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho các cấp, các ngành và nhân dân nhận thức sâu sắc, toàn diện, đúng đắn về nhiệm vụ xây dựng KVPT.

Xây dựng đồng bộ các tiềm lực về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, quân sự, an ninh, đối ngoại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, trong đó chú trọng yếu tố con người, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo sức mạnh nội sinh để chiến thắng các thế lực thù địch.

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn lực đầu tư xây dựng KVPT ngày càng vững chắc. Ngoài ra, mỗi cấp ủy, chính quyền địa phương cần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân. Đối với lực lượng vũ trang tỉnh phải tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bạn đang đọc bài viết Tăng cường củng cố các tiềm lực, xây dựng Thái Bình thành khu vực phòng thủ vững chắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Thương
Em bền bỉ mỗi ngày một chữ thương///Gửi cho gió mang về phương trời ấy///Tình chân thành và thiết tha đến vậy///Mong gió đừng ngược hướng cuốn về đâu

Thương hiệu đồng hành