Thứ bảy, 04/02/2023 04:06 (GMT+7)

Thanh Hóa: Xử phạt 650 triệu đồng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản

Duy Thịnh -  Thứ ba, 06/12/2022 09:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với việc khai thác mỏ đá, Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh có địa chỉ khu phố 8, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã bị UBND tỉnh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 650 triệu đồng.

Ngày 5/12, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh (khu phố 8, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) với số tiền 650 triệu đồng, do nhiều lần Công ty vi phạm khai thác mỏ đá vượt công suất.

tm-img-alt

Trước đó, ngày 22/11 Sở tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã có công văn số 10275/STNMT-TTr gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

Cụ thể, Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong Giấy phép khai thác khoáng sản số 203/GP-UBND ngày 27/5/2016 từ 50% đến dưới 100%. Cụ thể: Năm 2020 vượt 69,6%, năm 2021 vượt 47,4%; trung bình trong 02 năm đơn vị vượt công suất 58,5%. Đặc biệt, Công ty được xác định có tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần. Theo đó, Công ty đã vi phạm điểm c, khoản 4, Điều 41 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Đồng thời, đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản 4 tháng đối với Công ty; yêu cầu Công ty thực hiện các biện pháp cải tạo các công trình bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật do hành vi khai thác vượt công suất gây ra (quy định tại Khoản 7, Điều 41 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP), trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Trước đó, ngày 22/11 Sở tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã có công văn số 10275/STNMT-TTr gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

Công văn nêu rõ: Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản: Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác có trách nhiệm lập báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản một năm một lần. Kỳ báo cáo được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm báo cáo. Theo đó, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản gửi các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh để thực hiện.

Căn cứ hồ sơ đã xác định Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh khai thác vượt công suất được phép khai thác. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 8978/STNMT-TTr ngày 11/10/2022 về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đối với Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh, với hành vi khai thác vượt công suất được phép khai thác 47,4% , vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ; được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 18 Điều 2 Nghị định 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. Mức phạt đề xuất là 200.000.000 đồng.

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xử phạt của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số 15295/UBND- KSTTHCNC ngày 14/10/2022.

Ngày 20/10/2022, Sở Tư pháp báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 1907/STP- BTTP về việc thẩm định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, Công văn có nội dung: Theo hồ sơ xử phạt (Báo cáo giải trình số 16/BC-TN ngày 03/10/2022 của Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh; Phiếu trình ngày 11/10/2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường) thể hiện khối lượng khai thác năm 2020 là 112.600 m3, lớn hơn công suất khai thác tại Giấy phép số 203/GP-UBND ngày 27/5/2016 (theo Giấy phép, công suất khai thác 45.000 m3/năm, tương đương 66.375 m3 nở rời/năm), đang trong thời hiệu xem xét xử phạt (02 năm đối với lĩnh vực khoáng sản) lại chưa được đánh giá là có vi phạm về công suất hay không vi phạm.

Trường hợp không có vi phạm cũng cần được thể hiện đầy đủ trong Tờ trình. Theo đó, tại phần kiến nghị của Công văn có nội dung: Để đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ với nội dung đề xuất xử phạt vi phạm hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 8978/STNMT-TTr và không vi phạm điều cấm của Luật Xử lý vi phạm hành chính, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường: “Xác minh làm rõ để đảm bảo thống nhất giữa tài liệu trong hồ sơ xử phạt và nội dung trình xử phạt như đã nêu tại mục 2 văn bản này”. Theo đó, ngày 01/11/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 9648/STNMT-TTr về nội dung giải trình theo kiến nghị của Sở Tư pháp.

Nội dung Văn bản số 9648/STNMT-TTr của Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình như sau:

Ngày 28/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để xem xét xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh, về hành vi khai thác vượt công suất năm 2021. Tại hội nghị này, đại diện cục Thuế tỉnh đã xác nhận: Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh đã kê khai khối lượng nộp thuế tài nguyên, cụ thể: Năm 2017, 6013 m3; năm 2018, 83.831 m3; năm 2019, 76.557 m3; năm 2020, 116.303 m3 và năm 2021, 167.924 m3.

Theo kết quả này thì trữ lượng năm 2020 và năm 2021 đều vượt công suất khai thác và đang trong thời hiệu xem xét xử phạt, đơn vị đề nghị được báo cáo giải trình và hội nghị đã thống nhất (Biên bản ngày 28/9/2022). Ngày 03/10/2022, Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh có Báo cáo giải trình số 16/BC-TN, thể hiện: Khối lượng khai thác năm 2020: 112.600 m3 và năm 2021: 146.800 m3. Như vậy, tại thời điểm đang xem xét xử phạt đối với Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh về hành vi khai thác vượt công suất năm 2021 thì mới phát hiện năm 2020 Công ty cũng vi phạm khai thác vượt công suất.

Tại điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020): “...Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần”. Đối với Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh trong năm 2020 và năm 2021 đều có chung một hành vi vi phạm hành chính là khai thác vượt công suất. Do đó, tại Công văn số 8978/STNMT-TTr ngày 11/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đề nghị xử phạt Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh về hành vi khai thác vượt công suất của năm 2021.

Trên cơ sở nội dung giải trình và quy định nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (hình thức phạt chính: phạt tiền) trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 8978/STNMT-TTr ngày 11/10/2022.

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Sau khi nhận được Văn bản giải trình số 9648/STNMT-TTr ngày 01/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 16/11/2022 UBND tỉnh có Công văn số 17122/UBND-KSTTHCNC giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét lại việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh.

Ngày 21/11/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh tiến hành xem xét lại hồ sơ xử phạt, có tham khảo trường hợp tương tự đã được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xử lý; căn cứ các quy định của pháp hiện hành đã xác định: Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh có hành vi vi phạm khai thác vượt công suất năm 2020 và năm 2021 được xác định là một hành vi vi phạm hành chính (theo Điều 3 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012), nhưng vi phạm nhiều lần.

Cụ thể: Năm 2020 vượt 69,6%, năm 2021 vượt 47,4%; trung bình trong 02 năm đơn vị vượt công suất 58,5% (69,6%+ 47,4%)/2. Căn cứ Biên bản xác định này, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 47/BB-VPHC ngày 21/11/2022 về hành vi khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong Giấy phép khai thác khoáng sản số 203/GP-UBND ngày 27/5/2016 từ 50% đến dưới 100%. Cụ thể: Năm 2020 vượt 69,6%, năm 2021 vượt 47,4%; trung bình trong 02 năm đơn vị vượt công suất 58,5%. Vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều 41 Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ; được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 18 Điều 2 Nghị định 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. Khung phạt từ 600.000.000 đến 800.000.000 đồng (áp dụng đối với tổ chức).

Trên cơ sở hồ sơ xử phạt đã xác lập, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh về hành vi khai thác vượt công suất được phép khai thác từ 50% đến dưới 100% (quy định tại điểm c khoản 4 Điều 41 Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ), như sau:

Hình thức xử phạt chính: Mức phạt đề xuất là 650.000.000 đồng (sáu trăm năm mươi triệu đồng) do đơn vị có 2 tình tiết giảm nhẹ và 1 tình tiết tăng nặng….

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Xử phạt 650 triệu đồng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Năm nay, Đền Và (Sơn Tây) mở hội lớn
Đền Và, xã Trung Hưng, thị xã Sơn Tây là một trong bốn cung thờ Thần Núi Ba Vì - Tản Viên Sơn Thánh, Đệ Nhất Phúc Thần trong Tứ bất tử của tâm thức dân gian Việt Nam, đây cũng là một trong hàng trăm di tích thờ cúng Ngài.
Khăn Mỏ quạ của quan họ
Dù là canh hát quan họ xưa hay mỗi lần biểu diễn trên sân khấu bây giờ, ngoài chiếc nón Ba tầm, áo Tứ thân, chị em Quan họ không quên chít khăn Mỏ quạ trên đầu. Nhìn nghiêng thì là khăn mỏ quạ. Nhìn thẳng thì lộ ra “cái khăn đội đầu như thể hoa sen”.
TP.HCM: Sắp diễn ra Ngày thơ Việt Nam 2023
Ngày thơ Việt Nam năm 2023 với chủ đề “Khát vọng phương Nam” sẽ được tổ chức trong 2 ngày 4 và 5/2 (tức ngày 14 và 15 tháng Giêng), tại khuôn viên Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật Tp.HCM.
Ấn tượng về chốn thiêng Tây Yên Tử
Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử cách trung tâm TP Bắc Giang chừng 75km, cách Hà Nội khoảng 130km, là điểm tham quan, hành hương lý tưởng của nhiều du khách mỗi dịp Tết đến- Xuân về.