Chủ nhật, 01/10/2023 22:48 (GMT+7)

Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công

MTĐT -  Thứ ba, 25/10/2022 09:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố

Mới đây, UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư công.

Theo đó, Tổ công tác rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; Tổ công tác rà soát các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và Tổ công tác thúc đẩy giải ngân các dự án được giao vốn lớn khẩn trương xem xét giải quyết các vướng mắc, khó khăn của các dự án cụ thể, báo cáo kết quả tại hội nghị giao ban đầu tư công hàng tháng của thành phố.

tm-img-alt
Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao. Ảnh: Internet

Về giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các chủ đầu tư thực hiện các quy trình, thủ tục về đầu tư công, đảm bảo các dự án được bố trí vốn theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, kịp thời báo cáo UBND thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Đồng thời, tham mưu cho thành phố các quy trình, quy định liên quan thủ tục đầu tư dự án, kiểm tra giám sát dự án đầu tư; phân cấp, ủy quyền trong thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố; tổ chức hội nghị về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố các quy trình, quy định liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phân cấp, ủy quyền trong thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, tham mưu các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng theo đúng quy định; kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

Về công tác giải ngân vốn, các sở, ngành phối hợp với UBND các quận huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị liên quan giám sát việc triển khai các dự án đầu tư công của các chủ đầu tư theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Cụ thể, theo dõi tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công mà chủ đầu tư đã ban hành và chủ trì giải quyết các khó khăn vướng mắc của các dự án đầu tư công trong lĩnh vực do mình phụ trách. Có ý kiến về việc tăng, giảm, điều chuyển vốn của các dự án theo đề nghị của các chủ đầu tư trên nguyên tắc đảm bảo giải ngân toàn bộ số vốn được giao trong lĩnh vực phụ trách.

Thành phố cũng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án đã được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhưng chưa đủ điều kiện để được bố trí vốn hằng năm, đặc biệt là các dự án phải thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Rà soát việc ban hành các kế hoạch giải ngân vốn trong năm 2022, đảm bảo kế hoạch phải xác định cụ thể khối lượng giải ngân hàng tháng, các giải pháp cần thực hiện để đảm bảo việc giải ngân theo tiến độ đề ra và có phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng theo nguyên tắc cá thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, phòng ban trực thuộc để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, cần chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương trong thực hiện các thủ tục đầu tư, xử lý các khó khăn, vướng mắc của các dự án. Đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. 

Mai Châu (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giá xăng trong nước ngày mai có thể giảm mạnh
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 2/10 được dự báo giảm mạnh. Nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng có thể giảm trên dưới 1.000 đồng/lít.

Tin mới