Thứ ba, 19/10/2021 10:07 (GMT+7)

Thanh tra Chính phủ cần vào cuộc xác định nguồn gốc đất Cty Sơn Hải

NGUYỄN TÂM -  Thứ hai, 17/05/2021 15:16 (GMT+7)

Mặc dù nguồn gốc sử dụng đất của Cty Sơn Hải là nhận chuyển nhượng từ việc mua nhà ở, vật kiến trúc khác… của tổ chức kinh tế, cá nhân từ trước năm 1990 và được Nhà nước công nhận.

Tuy nhiên, khi chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính (phiếu chuyển số 254/PCTTĐC ngày 26/6/2018), thì Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) tỉnh Gia Lai lại xác định nguồn gốc sử dụng đất là: “Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất”. Điều bất thường đáng nói ở đây, đó là trước phiếu chuyển 254 (chưa đầy 2 tháng) cũng chính Văn phòng này đã từng ban hành phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính (số 173/PCTTĐC ngày 27/4/2018) đã khẳng định: “nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất”. Vì sao VPĐKĐĐ tỉnh Gia Lai lại “đột ngột” thay đổi việc xác định nguồn gốc sử dụng đất của Công ty Cổ phần Sơn Hải?

Nguồn gốc sử dụng đất

Thời gian qua, Văn phòng Môi trường và Đô thị Việt Nam Điện tử khu vực Tây Nguyên tại Gia Lai liên tục nhận được Đơn cứu xét của Công ty Cổ phần Sơn Hải (gọi tắt là Cty Sơn Hải, địa chỉ: 63-65 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai) “V/v Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai làm trái pháp luật; không chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gây thiệt hại cho Công ty CP Sơn Hải”.

Đơn cứu xét của Công ty cổ phần Sơn Hải gửi “Báo Môi trường và Đô thị KV Tây Nguyên tại Gia Lai, ngày 10/5/2021.

Qua điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, nội dung vụ việc được tóm tắt như sau: Công ty cổ phần Sơn Hải được hình thành trên cơ sở Công ty tư doanh Sơn Hải, do bà Trần Thị Hường làm Giám đốc (gia đình bà Hường thành lập Công ty tư doanh Sơn Hải từ trước năm 1990. Đến năm 1994, chuyển đổi thành Công ty TNHH Sơn Hải và năm 2008, chuyển đổi thành Công ty cổ phần Sơn Hải cho đến nay).

Diện tích đất (67.970m2, trong đó đất ở: 5.863m2; đất phi NN: 33.869m2; đất NNTCLN: 28.238m2) hiện nay của Cty Sơn Hải đang quản lý sử dụng có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) thông qua việc Công ty tư doanh Sơn Hải mua nhà ở, vật kiến trúc khác của tổ chức kinh tế; mua nhà ở vật kiến trúc khác, cây lâu năm gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân từ trước năm 1990 và được Nhà nước công nhận QSDĐ.

Diện tích đất nói trên là gồm 3 lô đất gộp lại (thuộc thửa số 18A, 18B, tờ bản đồ số 71) dọc đường Lý Nam Đế, phường Trà Bá, TP Pleiku. Diện tích và hồ sơ pháp lý các lô đất như sau: Lô thứ nhất và lô đất thứ 2 được Sở Xây dựng Gia Lai - Kon Tum cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất tại 2 sổ có số 3560/CHSH ngày 20/7/1991 và 3554/CHSH ngày 10/8/1991, với tổng diện tích gần 40.000m2. Lô đất thứ 3 là diện tích đất còn lại theo Giấy chứng nhận QSDĐ số N785371 ngày 17/12/1999 (thửa số 57, tờ bản đồ số 08, Trà Bá, TP Pleiku).

Cty Sơn Hải đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về thuế, nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất từ năm 1990 đến 31/12/2015. Tại Văn bản số 753/STNMT-QHĐĐ ngày 15/4/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai (do ông Phạm Duy Du - Giám đốc ký) gửi UBND tỉnh Gia Lai “V/v báo cáo kết quả làm rõ việc quản lý, sử dụng đất của Công ty cổ phần Sơn Hải tại đường Lý Nam Đế, thành phố Pleiku”, khẳng định: “Đến nay số tiền thuế sử dụng đất Công ty nộp thừa là 34.333.000 đồng”.

Đột ngột” bị thay đổi nguồn gốc sử dụng đất!

Sau khi được cấp các Giấy chứng nhận QSDĐ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước, năm 2016, Cty Sơn Hải tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai thực hiện Dự án đầu tư Khu dân cư SH-LAND.

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, có thủ tục xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án. Ở giai đoạn này, Cty Sơn Hải nhận được Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai số: 173/PCTTĐC ngày 27/4/2018 của VPĐKĐĐ tỉnh Gia Lai, gửi Sở Tài chính và Cục thuế tỉnh Gia Lai, thể hiện: “nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất”. Cty Sơn Hải khẳng định, sở dĩ Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, là vì đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng QSDĐ thông qua việc Cty Sơn Hải mua nhà ở, vật kiến trúc khác... của tổ chức kinh tế và các cá nhân như đã nói trên.

Tuy nhiên, ngày 26/6/2018, cũng chính VPĐKĐĐ tỉnh Gia Lai lại ban hành Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai số 254/PCTTĐC ngày 26/6/2018 (thay thế Phiếu chuyển số 173/PCTT ngày 27/4/2018), lại xác định nguồn gốc sử dụng đất là: “Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất”.

Ngày 2/7/2018, Chi cục Thuế TP Pleiku căn cứ vào Phiếu chuyển số 254/PCTTĐC ngày 26/6/2018, đã ban hành Thông báo số 544/TB-Tba. Thông báo này đã tính tổng số tiền sử dụng đất mà Cty Sơn Hải phải nộp là trên 141 tỷ đồng.

Nhận được Thông báo trên, Cty Sơn Hải đã rất bức xúc, nên nhiều lần gửi đơn đến các cấp như: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh uỷ; Chủ tịch UBND tỉnh; Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh; Thanh tra Chính phủ... để kiến nghị về việc VPĐKĐĐ tỉnh Gia Lai ban hành Phiếu chuyển thông tin số 254/PCTTĐC ngày 26/6/2018, đã xác định sai nguồn gốc sử dụng đất từ “Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất” sang “Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất”. Đại diện Cty Sơn Hải cho rằng, việc VPĐKĐĐ tỉnh Gia Lai xác định sai nguồn gốc sử dụng đất của Cty, đã gây thiệt hại nặng nề về tài chính cho Cty, vì để có số tiền 141 tỷ đồng nói trên, Cty đã phải đi vay mượn khắp nơi mới đủ để nộp cho cơ quan thuế. Cty Sơn Hải cho biết: nếu VPĐKĐĐ tỉnh Gia Lai xác định đúng nguồn gốc sử dụng đất thì Cty Sơn Hải không phải nộp đến số tiền trên 141 tỷ đồng. Bởi nếu VPĐKĐĐ tỉnh Gia Lai xác định đúng nguồn gốc sử dụng đất, thì Cty Sơn Hải sẽ được khấu trừ tiền sử dụng đất theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy định về thu tiền sử dụng đất.

Tại sao Sở TNMT chưa thực hiện hướng dẫn của Bộ TNMT; Tổng cục Quản lý đất đai và chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai?

Liên quan đến việc xác định nguồn gốc sử dụng đất của Cty Sơn Hải, Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai đã ít nhất 3 lần có Văn bản (số: 1446/STNMT-ĐKTK ngày 23/5/2018 “về việc xác định nguồn gốc sử dụng đất để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty Cổ phần Sơn Hải khi thực hiện dự án Khu dân cư SH-Land”; Công văn số: 1760/STNMT- ĐKTK ngày 25/6/2018 “Về việc xác định nguồn gốc sử dụng đất của Công ty Cổ phần Sơn Hải khi thực hiện dự án Khu dân cư SH-Land; Văn bản số: 3164/STNMT-ĐKTK ngày 30/10/2018 “V/v Thực hiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty CP Sơn Hải để triển khai dự án Khu dân cư SH-Land tại phường Trà Bá - Pleiku - Gia Lai), gửi Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị sớm có văn bản hướng dẫn để Sở thực hiện.

Nhận được 3 Văn bản nói trên của Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đều có văn bản hướng dẫn cụ thể các nội dung mà Sở TNMT Gia Lai hỏi.

Văn bản 1630/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 12/9/2018 của Tổng cục Quản lý đất đai “V/v xác định nguồn gốc sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dân cư SH-Land”.

Tại Văn bản 1630/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 12/9/2018 của Tổng cục Quản lý đất đai “V/v xác định nguồn gốc sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dân cư SH-Land” (phúc đáp Công văn số 1760/STNMT- ĐKTK ngày 25/6/2018 của Sở TNMT Gia Lai), khẳng định: “Toàn bộ diện tích đất 67.970m2 đất mà Công ty Sơn Hải đang quản lý, sử dụng hiện nay là do Công ty tư doanh Sơn Hải tạo lập thông qua việc mua nhà ở, vật kiến trúc khác của Công ty CIMEXCOL Minh Hải (theo nội dung biên bản bàn giao cơ sở sản xuất ngày 24/4/1990, xác nhận của Sở Nông, Lâm nghiệp ngày 28/3/1991 và ý kiến của UBND tỉnh ngày 22/4/1991 mua nhà ở, vật kiến trúc khác, cây lâu năm gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân từ trước năm 1990 (có xác nhận của UBND phường Trà Bá, TP Pleiku) và đã được công nhận quyền sử dụng đất thông qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp...; Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 60 Luật Đất đai; Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư SH-Land, đối với phần diện tích chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, Công ty Sơn Hải phải nộp tiền sử dụng đất và được khấu trừ giá trị đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đối với diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất; được khấu trừ giá trị đất trồng cây lâu năm đối với diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Căn cứ thời điểm, diện tích, mục đích sử dụng đất, giá đất để tính tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 108, Điều 114 của Luật Đất đai”.

Thông báo số 01/TB-TCQLĐĐ ngày 18/1/2019 của Tổng cục Quản lý đất đai “Kết luận của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Đào Trung Chính...”.

Tại Thông báo số 01/TB-TCQLĐĐ ngày 18/1/2019 của Tổng cục Quản lý đất đai “Kết luận của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Đào Trung Chính tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai liên quan đến việc xác định nguồn gốc sử dụng đất để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty Cổ phần Sơn Hải khi thực hiện dự án Khu dân cư SH-Land tại phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai”, khẳng định: “diện tích đất mà Công ty Cổ phần Sơn Hải đang quản lý, sử dụng hiện nay có nguồn gốc từ nhận chuyển quyền sử dụng đất là do Công ty tư doanh Sơn Hải tạo lập thông qua việc mua nhà ở, vật kiến trúc khác của Công ty CIMEXCOL Minh Hải (theo nội dung biên bản bàn giao cơ sở sản xuất ngày 24/4/1990, xác nhận của Sở Nông, Lâm nghiệp ngày 28/3/1991 và ý kiến của UBND tỉnh ngày 22/4/1991; mua nhà ở, vật kiến trúc khác, cây lâu năm gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân từ trước năm 1990 (có xác nhận của UBND phường Trà Bá, TP Pleiku)...”; “Để đảm bảo không gây thất thoát ngân sách nhà nước cũng như bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư; trong quá trình xác minh nguồn gốc sử dụng đất của Công ty Cổ phần Sơn Hải, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định tạm dừng việc xác định và thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất...”.

Công văn số 4214/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “V/v thực hiện một số quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến Công ty CP Sơn Hải”.

Đặc biệt, ngày 27/8/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4214/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27/8/2019 “V/v thực hiện một số quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến Công ty CP Sơn Hải” (phúc đáp Công văn số 1003/KTTH-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc đề nghị hướng dẫn một số quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến Công ty CP Sơn Hải), cũng khẳng định nội dung: “Công ty Cổ phần Sơn Hải là tổ chức kinh tế đang sử dụng đất có nguồn gốc nhận chuyển quyền sử dụng đất từ việc Công ty tư doanh Sơn Hải mua nhà ở, vật kiến trúc khác của tổ chức kinh tế; mua nhà ở, vật kiến trúc khác, cây lâu năm gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân từ trước năm 1990... và đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do đó việc thực hiện thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng áp dụng đối với trường hợp tổ chức kinh tế xin phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Về thu tiền sử dụng đất khi cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, quy định về thu tiền sử dụng đất”.

Văn bản số 1969/UBND-KTTH ngày 9/9/2019 của UBND tỉnh Gia Lai, chỉ đạo xử lý việc thu tiền sử dụng đất theo đúng hướng dẫn tại công văn số 4214/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, ngày 9/9/2019, UBND tỉnh Gia Lai có Văn bản số 1969/UBND-KTTH “V/v dự án khu dân cư SH-Land do Công ty cổ phần Sơn Hải làm chủ đầu tư”, chỉ đạo: “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, UBND thành phố Pleiku phối hợp với các sở, ngành liên quan xử lý việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích đất để đầu tư xây dựng dự án khu dân cư SH-Land do Công ty Cổ phần Sơn Hải làm chủ đầu tư theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 4214/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 20/9/2019”.

Đại diện Cty Sơn Hải bức xúc cho biết: Mặc dù Cty đã gửi rất nhiều đơn kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền. Nhưng đến nay, việc xác định nguồn gốc đất để xác định nghĩa vụ tài chính của Cty vẫn chưa được giải quyết đúng quy định pháp luật theo Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tổng Cục quản lý đất đai và Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, khiến Cty chịu nhiều thiệt hại vì đã đóng số tiền thuế sử dụng đất trên 141 tỷ đồng, nhưng chưa được khấu trừ theo quy định của pháp luật.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc trên, tránh việc khiếu nại, tố cáo kéo dài làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng và pháp luật của Nhà nước, đề nghị Thanh tra Chính phủ cần sớm vào cuộc nhằm đảm bảo tính công minh của pháp luật.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Thanh tra Chính phủ cần vào cuộc xác định nguồn gốc đất Cty Sơn Hải. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đắk Nông: Dùng vũ lực để thực hiện dự án!
Mặc dù cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho dân nhưng đơn vị không chấp hành lại còn dùng vũ lực để thực hiện…

Tin mới