Thứ ba, 26/10/2021 02:28 (GMT+7)

Thị trường VLXD bảo đảm cân đối cung - cầu

MTĐT -  Thứ tư, 10/05/2017 11:19 (GMT+7)

Đánh giá chung của Bộ Xây dựng 4 tháng đầu năm cho thấy, thị trường VLXD trong tháng 4/2017 vẫn ổn định, các quy hoạch, chương trình phát triển VLXD triển khai nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu

Tổng sản lượng xi măng, clinker tiêu thụ trong 4 tháng đầu năm ước đạt khoảng 25,94 triệu tấn, đạt 32,3% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ; trong đó, tiêu thụ nội địa khoảng 20,79 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kỳ; xuất khẩu khoảng 5,15 triệu tấn, giảm mạnh so với cùng kỳ do ảnh hưởng của chính sách thuế; Tồn kho tháng 4/2014 khoảng 3,2 triệu tấn tương đương khoảng 15 - 16 ngày sản xuất, chủ yếu là clinker.

4 tháng đầu năm kính xây dựng cả nước sản xuất ước đạt 63 triệu m2 (QTC), bằng 95% so với cùng kỳ năm 2016; gạch ốp lát cả nước sản xuất ước đạt 182 triệu m2 bằng 106% so với cùng kỳ năm 2016; sứ vệ sinh cả nước sản xuất ước đạt 4 triệu sản phẩm bằng 107% so với cùng kỳ năm 2016.

Kết quả sản xuất kinh doanh của các DN thuộc Bộ trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2017 như sau: Giá trị sản xuất kinh doanh tháng 4 ước đạt 10.401 tỷ đồng, trong 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 34.791 tỷ đồng, bằng 28,4% so với kế hoạch năm 2017. Cụ thể: Giá trị xây lắp ước thực hiện tháng 4 đạt 3.694 tỷ đồng, 4 tháng đạt 11.807 tỷ đồng, bằng 27,2% so với kế hoạch năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp và VLXD (kể cả VICEM) ước thực hiện tháng 4 đạt 4.620 tỷ đồng, 4 tháng đạt 15.292 tỷ đồng, bằng 30,4% so với kế hoạch năm 2017. Giá trị tư vấn ước thực hiện tháng 4 đạt 112 tỷ đồng, 4 tháng đạt 385 tỷ đồng, bằng 28,1% so kế hoạch năm 2017. Giá trị sản xuất kinh doanh khác ước thực hiện tháng 4 đạt 1.975 tỷ đồng, 4 tháng đạt 7.307 tỷ đồng, bằng 26,4% so kế hoạch năm 2017.

Theo Báo Xây dựng

Bạn đang đọc bài viết Thị trường VLXD bảo đảm cân đối cung - cầu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới