Hà Nội, Thứ Ba Ngày 15/06/2021
Thông tin từ Ban Bầu cử tỉnh Yên Bái cho biết, tính đến 19 giờ ngày 23-5-2021, 1.154 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã kết thúc việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,96%
1 2 3 4 5 ... 232