Hà Nội, Thứ Ba Ngày 15/06/2021
Sáng 23-5, đông đảo cử tri thành phố Hải Phòng đã nô nức, phấn khởi đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử (ĐBQH) khóa XV, đại biểu (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang được tích cực hoàn chỉnh, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.
1 2 3 4 5 6 ... 232