Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 25/09/2020

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/9/2019

Mtđt, 09:19 09/09/2019

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/9/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/9/2019 trong nước và thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 20 năm di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn

Tối 8/9, tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cùng hơn 4.000 người dân, du khách tại tỉnh Quảng Nam.

Ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, 20 năm qua, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn cũng như bảo tồn đa dạng sinh học khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An. Đây là niềm tự hào của Việt Nam, và của riêng tỉnh Quảng Nam. Tỉnh Quảng Nam đã huy động nhiều nguồn vốn để kịp thời trùng tu, tôn tạo và quảng bá các di sản này, trong đó, có tranh thủ sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế.

Còn ông Michael Croif – Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam thì đánh giá cao vai trò của cộng đồng cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và cộng đồng địa phương trong công tác bảo tồn và gìn giữ các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc lại dấu mốc lịch sử ngày 23/11/1945, chưa đầy 3 tháng sau khi nước nhà độc lập, Bác Hồ đã ký sắc lệnh số 65 về “Bảo tồn cổ tích”, trong đó coi việc bảo tồn các di sản trên toàn lãnh thổ là nhiệm vụ chiến lược đối với công cuộc kiến thiết quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm

“Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác Hồ đòi hỏi chúng ta phải nghiêm túc nghiên cứu tầm nhìn, quan điểm, hành động và ứng xử của Bác trước từng vấn đề cụ thể, trong đó có công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản Việt Nam”, Thủ tướng nói và khẳng định, mỗi một di sản hiện diện trên đất nước Việt Nam là một minh chứng về hình ảnh Việt Nam hội nhập, cởi mở và dung nạp các giá trị văn hóa, văn minh, lịch sử và phát triển của nhân loại, một trong những điển hình là đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn ở tỉnh Quảng Nam.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Quảng Nam là địa phương đặc biệt, nơi sinh ra các bậc anh kiệt, là nơi nội tụ, giao thoa nhiều giá trị văn hóa, kinh tế, lịch sử, tâm linh….., là địa phương đạt được nhiều kết quả vượt bậc trong phát triển kinh tế, xã hội.

Đặc biệt, Quảng Nam sở hữu đến 2 di sản văn hóa thế giới gồm Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn cùng Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Di sản văn hóa, các di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận, không chỉ đem lại sinh kế, thu nhập cho ngành du lịch, mà quan trọng và thiêng liêng hơn tất cả, đó còn là niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc chúng ta về lịch sử hình thành, phát triển của đất nước.

“Tất cả những người làm công tác di sản, các cơ quan chức năng và nhân dân cần ý thức sâu sắc ý nghĩa, sứ mệnh, các giá trị chiến lược của di sản trong việc vun đắp bản sắc dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, khối đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh mềm của Việt Nam trên toàn cầu cũng như chính nghĩa của chúng ta trước công luận quốc tế”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói và cho biết, trong những năm qua, việc bảo vệ và phát huy giá trị các di sản thế giới luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản thế giới, làm cơ sở để thực hiện cam kết với UNESCO trong việc bảo vệ tốt nhất giá trị nổi bật toàn cầu của di sản.

20 năm qua, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã không ngừng quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới. Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn đã trở thành những điểm sáng trong công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di sản thế giới, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm Hội An được đánh giá là một trong những điển hình bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi sinh thái. Qua 20 năm, nhiều bài học cũng được rút ra, đó là sự nhận thức vai trò đặc biệt của di sản trong đời sống hiện tại; sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và địa phương; sự phát huy nội lực kết hợp với việc huy động sự ủng hộ của nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có vai trò nổi bật của UNESCO…

Để tiếp tục bảo tồn, phát huy một cách bền vững di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, triển khai hiệu quả công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, cần hướng tới những mô hình tăng trưởng bao trùm trong việc phát triển du lịch gắn với giá trị di sản; luôn gắn việc giải quyết hài hòa giữa bảo vệ, phát huy giá trị di sản với việc nâng cao đời sống nhân dân, nhất là người dân sinh sống trong vùng di sản.

Bên cạnh đó, tăng cường nghiên cứu, sớm ban hành và thực thi hiệu quả kế hoạch quản lý, quy chế bảo vệ di sản thế giới theo quy định của UNESCO và Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017, quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Xây dựng, triển khai các dự án, chương trình đầu tư, nghiên cứu về bảo tồn, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức trong và ngoài nước về nguồn lực, đặc biệt là về vốn, giải pháp kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số đối với việc quản lý, tu bổ, tôn tạo di sản. “Tôi xin nhấn mạnh tất cả những nơi có sự hiện diện di sản phải là những địa chỉ đi đầu, gương mẫu trong công tác bảo vệ môi trường, bao gồm việc nâng cao triệt để ý thức sử dụng rác thải nhựa, túi ny long, đồ dùng nhựa một lần…” Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Ngoài ra, tất cả những địa danh di sản Việt Nam, trong đó có Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn cần đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước nhằm phát triển các sản phẩm du lịch, mô hình dịch vụ một cách đa dạng, bền vững, phù hợp với bản sắc văn hóa, đảm bảo hài hòa về kinh tế-xã hội và môi trường. Trong đó phải xác định “bảo tồn, phát huy tốt các di sản của Việt Nam là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, là nhân tố góp phần thúc đẩy có chiều sâu các quan hệ hợp tác quốc tế trên nhiều phương diện văn hóa, chính trị, kinh tế, quốc phòng và an ninh”.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo Dục và Đào tạo và các Bộ, ngành có liên quan cần tăng cường hơn nữa trong việc hỗ trợ tỉnh Quảng Nam cũng như các địa phương khác trong việc thực thi có hiệu quả những nhiệm vụ nêu trên.

Phát triển TP.Vinh thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng bắc Trung bộ

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng TP.Vinh phải đi đầu trong cuộc 'cách mạng' ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ vào quản trị, điều hành và phát triển.

Sáng 8/9, tại TP.Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai các nội dung Thông báo số 55-TB/TW ngày 20.4.2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Quyết định số 2468/QĐ-TTg ngày 29.12.2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển TP.Vinh, tỉnh Nghệ An thành Trung tâm kinh tế, văn hóa vùng bắc Trung bộ đến năm 2020.

Dự hội nghị có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ; đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư; các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước…

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng TP.Vinh phải đi đầu trong cuộc “cách mạng” ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ vào quản trị, điều hành và phát triển. Mặt khác, cũng cần chủ động ban hành cơ chế, chính sách để thu hút nguồn lực, trong đó chú trọng khuyến khích nội lực và huy động đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhưng có trọng tâm, trọng điểm và ưu tiên phát triển toàn diện TP.Vinh.

Khai trương các giải pháp về chính quyền điện tử, giao dịch nông sản an toàn và tương tác với công dân do VPNT tài trợ thành phố Vinh

Trong thời gian thăm làm việc tại tỉnh Quảng Bình, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến động viên và trao quà cho nhân dân vùng đang bị ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt. Cụ thể, chiều tối 7.9, Phó thủ tướng cùng đoàn công tác Chính phủ và lãnh đạo Quảng Bình đã đến thăm xã Tân Hóa (H.Minh Hóa), rốn lũ của tỉnh.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn đã tặng quà cho hai hộ đặc biệt khó khăn tại thôn 1 Yên Thọ. Phó thủ tướng gửi lời hỏi thăm và chuyển quà của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới bà con.

Tại một điểm trường của Trường tiểu học Tân Hóa, nơi bị nước lũ ngập rất sâu, Phó thủ tướng cùng đoàn đã trao quà cho cán bộ, giáo viên và chia sẻ, động viên đội ngũ thầy cô giáo sớm khắc phục khó khăn để ổn định công tác dạy và học.

Ngày Bạn bè ASEAN 2019 tại Canada: Bài ca của tình hữu nghị

Ngày 8/9, tại công viên Lake Leamy thuộc bang Quebec của Canada, Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Ottawa (ACO) đã tổ chức Ngày Bạn bè ASEAN 2019 với sự tham dự của các đại sứ, cao ủy của các cơ quan đại diện ngoại giao ASEAN tại Ottawa, đại diện Bộ Các vấn đề Quốc tế Canada, cùng nhiều bạn bè quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, mở màn cho Ngày Bạn bè ASEAN 2019 là điệu nhảy Zumba sôi động với sự tham gia nhiệt tình và hào hứng của các đại biểu và gia đình. Các hoạt động giao lưu thể thao mang tính đồng đội như kéo co, bóng chuyền... và ẩm thực mang đặc trưng của các nước ASEAN được tổ chức sau đó cũng không kém phần lôi cuốn, hấp dẫn.

Mục đích của Ngày Bạn bè ASEAN 2019 là nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa các phái đoàn ASEAN tại Ottawa, đồng thời làm sâu sắc hơn tình bằng hữu giữa ASEAN với bạn bè Canada.

Bà Nor Hasimah binti Abu Hassan, cán bộ thuộc Cao ủy Malaysia tại Canada, bày tỏ vui mừng khi lần thứ hai được tham dự sự kiện này: “Tôi vô cùng hạnh phúc vì gia đình ASEAN và bạn bè quốc tế đã tụ họp về đây. Đây là cơ hội để chúng ta được hiểu biết lẫn nhau”.

Đại sứ, Cao ủy các cơ quan đại diện ngoại giao ASEAN tại Ottawa và đại diện Bộ Các vấn đề Quốc tế Canada chụp ảnh chung tại sự kiện Ngày Bạn bè ASEAN 2019. Ảnh: Quang Thịnh/Pv TTXVN tại Canada

Chủ tịch đương nhiệm ACO, Đại sứ Indonesia tại Canada, ông Abdul Kadir Jailani đánh giá mối quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Canada “đầy hứa hẹn”, tin tưởng rằng trong tương lai, mối quan hệ này có thể được phát triển trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội. Ông nhấn mạnh rằng hiện nay cả ASEAN và Canada đang làm việc để tiến tới một thỏa thuận thương mại tự do.

Năm 2018, quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của ASEAN đạt gần 3.000 tỷ USD, là nền kinh tế lớn thứ 6 trên toàn cầu, trong khi Canada đứng thứ 11 trên bản đồ kinh tế thế giới. Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ 9 của ASEAN.

Kể từ khi ASEAN ra đời năm 1967 đến nay, các nước thành viên đã coi nhau như một gia đình, cùng chia sẻ khát vọng về tình hữu nghị, hiểu biết và hợp tác lẫn nhau, nỗ lực cùng nhau phát triển về mọi mặt. Nhờ các hoạt động giao lưu thể thao, kết nối văn hóa, các giá trị và bản sắc chung của khu vực đã được củng cố, lan tỏa và ý thức cộng đồng của các nước ASEAN được tăng cường.

794 điển hình dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Thủ đô

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, tham dự Hội nghị, ngoài 365 đại biểu khách mời của Trung ương và thành phố, sẽ có sự tham gia của 794 đại biểu điển hình tiên tiến, trong đó có 10 công dân Thủ đô ưu tú năm 2019, 2 chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2019, 82 đại biểu Công dân Thủ đô ưu tú giai đoạn 2010-2018 và 700 đại biểu điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2019.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2018 cho 10 cá nhân (Ảnh: CPV)

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của thành phố Hà Nội năm 2019, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019); đề ra nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2020, chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đây cũng là dịp ghi nhận, biểu dương thành tích của các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; vinh danh các cá nhân đạt danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019.

Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 5/10 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/9/2019 tại chuyên mục Thời sự. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Thời sự