Hà Nội, Chủ nhật Ngày 25/07/2021

Đắk Lắk: Đã sẵn sàng cho ngày bầu cử

Thế Nhân, 20:55 21/05/2021

Chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến nay Đắk Lắk đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 133/2020/QH14 của Quốc hội và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về lãnh đạo, tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến nay Đắk Lắk đã hoàn tất công tác chuẩn bị.

Về Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, các Tiểu ban bầu cử tỉnh và các sở, ngành, địa phương của tỉnh đã quán triệt và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng. UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo thành lập 15/15 UBBC các huyện, thị xã, thành phố và 184/184 UBBC các xã, phường, thị trấn theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm ngọc Nghị, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Ea H'leo

Căn cứ quy định của Hội đồng bầu cử quốc gia, tỉnh Đắk Lắk có 03 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (số đại biểu được bầu là 09); 20 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (số đại biểu được bầu là 75); 167 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (số đại biểu được bầu là 513); 1.528 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (số đại biểu được bầu là 4.658).

Ủy ban nhân dân cấp xã đã tiến hành lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu bảo đảm theo quy định. Tỉnh Đắk Lắk có địa bàn rộng, biến động nhiều về khách vãng lai và số lượng sinh viên (trở về địa phương học trực tuyến tránh dịch), các Tổ Bầu cử liên tục cập nhật danh sách cử tri. Tổng số cử tri toàn tỉnh đến nay được niêm yết là 1.341.302 cử tri (tăng 51.031 cử tri so với số liệu ban đầu).

UBND cấp huyện đã phê chuẩn 1.794 khu vực bỏ phiếu và UBND cấp xã đã thành lập 1.794 tổ bầu cử. Toàn tỉnh có 1.802 điểm bỏ phiếu. Các Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh đã niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở khu vực bỏ phiếu 20 ngày trước ngày bầu cử theo quy định của Luật bầu cử.

Từ ngày 05/5 đến ngày 14/5/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức 30 cuộc tiếp xúc giữa cử tri với 15 ứng cử viên đại biểu Quốc hội; 100 cuộc tiếp xúc giữa cử tri với 125 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được tiến hành công khai, dân chủ, bình đẳng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBBC tỉnh cũng đã nhận được 08 đơn kiến nghị của công dân đối với các ứng cử viên được giới thiệu bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tiểu ban đang nghiên cứu, tham mưu xử lý đơn theo quy định.

Cư tri xã Ea Drơng (huyện Cư M'gar) xem danh sách niêm yết cử tri tại khu vực bỏ phiếu.

UBND tỉnh, UBBC tỉnh cũng thường xuyên theo dõi tình hình, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống đại dịch COVID-19; Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế đã ban hành Phương án bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đối với Cuộc bầu cử. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng bầu cử quốc gia đã đồng ý cho Đắk Lắk được bỏ phiếu sớm trước 01 ngày tại 14 khu vực bỏ phiếu.

Đặc biệt, đối với 87 hộ dân trong Kế hoạch di dân, tái định cư dự án Hồ chứa nước Krông Pắk Thượng vừa chuyển từ huyện M’Đrắk sang sinh sống tại Khu tái định cư số 1 (xã Cư Elang, huyện Ea Kar), UBBC tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo UBBC huyện M’Đrắk phối hợp UBBC huyện Ea Kar đảm bảo quyền lợi cử tri cho những hộ dân này. Theo đó, trong ngày 23/5, UBBC huyện M’Đrắk sẽ cử Tổ Bầu cử số 9 và Tổ Bầu cử số 10 cùng lực lượng an ninh mang thùng phiếu di động sang Khu tái định cư số 1 để 202 cử tri thuộc dự án di dân thực hiện quyền bầu cử của mình.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Đã sẵn sàng cho ngày bầu cử tại chuyên mục Trong nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Trong nước