Hà Nội, Chủ nhật Ngày 11/04/2021

Danh sách 21 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái

PV (T/H), 15:02 01/10/2020

Sáng 1/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Sau đây là danh sách 21 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công nhiệm vụ mới:

1. Theo Quyết định số 16-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giới thiệu ứng cử để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
2. Chỉ định đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 giữ chức Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giới thiệu ứng cử để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo Quyết định số 10-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
3. Theo Quyết định số 15-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Chu Đình Ngữ -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Văn Chấn nhiệm kỳ 2020 - 2025, điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
4. Bổ nhiệm đồng chí Lương Văn Thức- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy theo Quyết định số 11-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
5. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, điều động đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy theo Quyết định số 05-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
6. Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thôi giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, điều động đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo Quyết định số 17-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
7. Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Trấn Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu ứng cử để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo Quyết định số 01-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
8. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính thôi giữ chức Giám đốc Sở Tài chính và giới thiệu ứng cử để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo Quyết định số 12-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
9. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thôi tham gia Đảng đoàn, thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giới thiệu ứng cử để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo Quyết định số 02- QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
10. Đồng chí Hà Ngọc Văn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thôi giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, điều động đến nhận công tác tại Báo Yên Bái và bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Yên Bái, theo Quyết định số 21-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
11. Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh thôi giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh, điều động đến nhận công tác tại Huyện ủy Trấn Yên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thuờng vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Trấn Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 01/10/2020 theo Quyết định số 06-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
12. Đồng chí Đoàn Hữu Phung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025, điều động đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, theo Quyết định số 20-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
13. Điều động đồng chí Nguyễn Kiều Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nhận công tác tại cơ quan Thanh tra tỉnh để bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh theo Quyết định số 14-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
14. Điều động đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Sở Nội vụ, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ theo Quyết định số 08- QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
15. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Trang Nhung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Giám đốc Sở Tài chính, theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
16. Bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Hồng Vân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế giữ chức Giám đốc Sở Y tế, theo Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
17. Đồng chí Đỗ Việt Bách - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 01/l0/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
18. Đồng chí Lê Trí Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, điều động đến nhận công tác tại Thị ủy Nghĩa Lộ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 01/10/2020, theo Quyết định số 09-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2298 /QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhản dân tỉnh;
19. Đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, điều động đến nhận công tác tại Huyện ủy Yên Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 01/10/2020, theo Quyết định số 18-QĐ/TU ngày 01/10/2020 cùa Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
20. Đồng chí Trần Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy để đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo Quyết định số 19-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
21. Đồng chí Triệu Bích Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thôi giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và giới thiệu để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo Quyết định số 04-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Bạn đang đọc bài viết Danh sách 21 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái tại chuyên mục Trong nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Trong nước
Sau ba ngày làm việc tập trung, dân chủ và đoàn kết, ngày 24/9/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái.