Hà Nội, Thứ Năm Ngày 06/05/2021

Đồng chí Đinh Đức Cảnh được bầu Bí thư huyện uỷ Tân Yên khoá XXII

Tùng Anh, 09:49 05/08/2020

Sáng 05-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Yên khoá XXII, tỉnh Bắc Giang bước vào phiên bế mạc.

Trước đó, ngày 4-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được khai mạc trọng thể. Tới tham dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái, cùng dự có đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Giang; đại diện các cơ quan, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy qua các thời kỳ. Dự Đại hội có 265 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8 nghìn đảng viên của Đảng bộ huyện.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái phát biểu chỉ đạo Đại hội

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội: Nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ huyện Tân Yên luôn phát huy truyền thống, đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Điển hình như: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện năm 2020 ước đạt trên 14.800 tỷ đồng, tăng 1.775 tỷ so với mục tiêu đại hội. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 12,1%, trong đó nông, lâm và thủy sản tăng 6,1%, công nghiệp, xây dựng tăng 18,6%, dịch vụ tăng 8,8%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người 82,7 triệu đồng. Cơ cấu sản xuất chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng giá trị khu vực công nghiệp – dịch vụ: Tỷ trọng ngành nông, lâm và thủy sản 30,6%, công nghiệp - xây dựng 44,4%, dịch vụ 25%. Giá trị sản xuất tăng gấp 2,35 lần so với năm 2015 và đạt 136% so với mục tiêu Đại hội. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 1,68%, thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. Tháng 7/2020, Tân Yên được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, là huyện thứ 3 của tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới. Sự nghiệp văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương ngày càng vững mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, công tác tư pháp có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong nhiệm kỳ, huyện được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Nhất và Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo, làm rõ thêm những thành tựu, kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm và thống nhất với mục tiêu tổng quát Đảng bộ huyện Tân Yên đề ra nhiệm kỳ tới. Về mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, Đại hội thống nhất đề ra 15 mục tiêu chủ yếu. Điển hình, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt từ 11-13%; giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đến năm 2025 đạt từ 170-175 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 1%, thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh; mỗi xã có ít nhất 1 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, hơn 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt hơn 90%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt hơn 85%. Để hoàn thành mục tiêu đề ra huyện tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo, đảm bảo đủ năng lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện trong tình hình mới. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm và sự tín nhiệm cao, có năng lực, có tư duy đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành, trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển kinh tế của huyện theo hướng phát triển toàn diện cả công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ. Chú trọng hoàn thiện công tác quy hoạch, nhất là quy haọch vùng, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp. Kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tập trung hoàn thiện các tiêu chí để đạt huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ngày 26-7, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho cán bộ, nhân dân huyện Tân Yên có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của huyện Tân Yên. Tuy nhiên, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ huyện trong 5 năm tới hết sức nặng nề, do đó huyện cần chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cho sự phát triển trong giai đoạn tới. Trước mắt rà soát, đánh giá kỹ thực trạng, tiềm năng, thế mạnh của địa phương; bám sát định hướng phát triển của tỉnh để xây dựng quy hoạch phát triển huyện giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cả 3 lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, trong đó xác định nông nghiệp là thế mạnh của địa phương, từ đó tập trung xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất; quan tâm xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, gắn với thị trường, liên kết chuỗi giá trị. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng, tạo tiền đề và động lực phát triển, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thủy lợi, công nghiệp, đô thị. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM sau đạt chuẩn, hướng đến huyện NTM nâng cao vào năm 2025. Quan tâm lãnh đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đẩy mạnh y tế ngoài công lập.

Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh; quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở, bảo đảm có đủ năng lực, trình độ, uy tín, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác vận động quần chúng, nâng cao hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng chí đề nghị, các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh; sáng suốt cân nhắc, lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao để bầu vào BCH Đảng bộ huyện khóa mới, đồng thời, bầu chọn các đồng chí tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong huyện đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ngay sau Đại hội, BCH Đảng bộ khóa mới cần khẩn trương xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội bảo đảm cụ thể, chi tiết, trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của địa phương.

Chiều cùng ngày, Đại hội tiếp tục làm việc với một số nội dung: Thảo luận tại tổ; bầu BCH Đảng bộ huyện khóa XXII; lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành khóa mới tiến hành họp phiên họp thứ nhất.

Tại phiên bế mạc sáng nay 05-8, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Yên khóa XXII gồm 41 đồng chí đã ra mắt Đại hội và báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Đinh Đức Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khóa XXI được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tân Yên.

Danh sách BCH Đảng hộ huyện Tân Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025:
1. Đinh Đức Cảnh, Bí thư Huyện ủy
2. Nguyễn Văn Đô, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
3. Nguyễn Thế Huy, Phó Chủ tịch HĐND huyện
4. Giáp Văn Thế, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
5. Giáp Đình Giang, Phó Trưởng ban KT-XH, HĐND huyện
6. Giáp Văn Chính, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện
7. Ngô Quốc Hưng, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện
8. Trịnh Ngọc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
9. Lâm Thị Hương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy
10. Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện
11. Hà Đăng Triệu, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp huyện
12. Đỗ Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện
13. Tạ Quang Hải, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện
14. Phạm Văn Hân, Bí thư Đảng ủy xã Liên Chung
15. Nguyễn Văn Nhàn, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND huyện
16. Thân Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
17. Bùi Huy Nam, Trưởng Công an huyện
18. Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
19. Dương Đức Minh, Bí thư Huyện đoàn
20. Dương Tuyết Lan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện
21. Nguyễn Huy Ngọc, Bí thư Đảng ủy thị trấn Nhã Nam
22. Hoàng Dũng, Phó Chánh Thanh tra huyện
23. Hoàng Việt Hòa, Trưởng Phòng Tư pháp huyện
24. Trương Bắc Lâm, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện
25. Dương Thị Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân huyện
26. Nguyễn Công Lực, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện
27. Đỗ Văn Thá, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện
28. Nguyễn Anh Hoàng, Chánh Văn phòng Huyện ủy
29. Nguyễn Xuân Tuyển, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện
30. Nguyễn Đức Sơn, Trưởng Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện
31. Nguyễn Văn Tuyển, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Thiện
32. Hoàng Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cao Thượng
33. Trịnh Minh Nam, Bí thư Đảng ủy xã Song Vân
34. Nguyễn Hà Giang, Chánh án TAND huyện
35. Phạm Văn Sang, Bí thư Đảng ủy xã Việt Ngọc
36. Thân Nhân Hoành, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Vân
37. Đào Thu Phương, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
38. Giáp Văn Hành, Bí thư Đảng ủy xã Việt Lập
39. Ngô Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện

Bạn đang đọc bài viết Đồng chí Đinh Đức Cảnh được bầu Bí thư huyện uỷ Tân Yên khoá XXII tại chuyên mục Trong nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Trong nước