Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 26/02/2021

Hàng loạt cán bộ cao cấp bị kỷ luật trong nhiệm kỳ vừa qua

Tùng Anh, 15:55 26/01/2021

Sáng 26-1, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Trên cơ sở Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương, bám sát diễn biến tình hình trong nước và quốc tế, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đă lựa chọn kỹ những nội dung để xây dựng chương trình làm việc hằng năm, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và giải quyết kịp thời nhiều vấn đề hệ trọng, phức tạp phát sinh, nhất là về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và kinh tế. Chỉ đạo chuẩn bị tốt, chu đáo các đề án, báo cáo trình Trung ương.

Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; từng bước hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Báo cáo đã nêu rõ: Thường xuyên kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ưong về phòng, chống tham nhũng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, thực hiện đồng bộ giữa xử lý kỷ luật, xử lý hành chính với xử lỷ hình sự. Tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; tạo ra sức mạnh đồng bộ để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc và thu hồi tài sản thất thoát được chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả. Nhiều vụ việc, vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến một số cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý được phát hiện, xử lý nghiêm minh. Tạo dấu ấn quan trọng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Bộ Chính trị kỷ luật 11 cán bộ, đảng viên. Trong đó có 2 Uỷ viên Bộ Chính trị, 1 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 4 Ủy viên Trung ương Đảng, 2 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an không phải là Ủy viên Trung ương Đảng. Ban Bí thư thi hành kỷ luật 41 cán bộ, đảng viên, trong đó có 12 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Nhiệm kỳ vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương cơ sở; ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, khắc phục dần tình trạng "trên nóng, dưới lạnh".

Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng mang tầm chiến lược về kinh tế - xã hội, như cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; phát triển công nghiệp; phát triển du lịch; phát triển năng lượng; tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; về hợp tác đầu tư nước ngoài.

"Trước diễn biến phức tạp, bất thường của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo bằng các chủ trương, giải pháp xử lý cụ thể, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và toàn quân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm thực hiện vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Kết quả đạt được đã góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế", ông Trần Quốc Vượng nói.

Về lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với công tác quốc phòng, an ninh đối ngoại: Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hoàn thiện tư duy lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm sâu sát, kịp thời và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyên, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hoà bình để phát triển đất nước.

Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó, ưu tiên đầu tư một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; kiện toàn tổ chức bộ máy lực lượng vũ trang tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ưu tiên và đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh kết hợp với công nghiệp dân sinh theo hướng tự chủ, hiện đại và lưỡng dụng. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp ở Biển Đông, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn, nhạy bén trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế, dầu khí, các đảo, đá, nhà giàn, điểm đóng quân của ta trên Biển Đông và vùng Biển Tây Nam của Tổ quôc. Tiếp tục khẳng định chủ trương và lập trường nhất quán giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình dựa trên luật pháp quốc tế, thể hiện trách nhiệm của quốc gia thành viên Công ước Luật Biển 1982 của Liên hợp quốc. Kịp thời cập nhật, phê chuẩn Đề án tổng thể mới về chủ trương, giải pháp của ta tại Biển Đông bảo đảm chủ động xử lý các tình huống xảy ra.

Ngoài ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn lãnh đạo, chỉ đạo các công tác khác như công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; hoạt động của Mặt trận Tồ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân; lãnh đạo chỉ đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra giám sát kỷ luật trong Đảng đạt những kết quả quan trọng./.

Bạn đang đọc bài viết Hàng loạt cán bộ cao cấp bị kỷ luật trong nhiệm kỳ vừa qua tại chuyên mục Trong nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Trong nước