Hà Nội, Thứ Ba Ngày 14/07/2020
Sáng ngày 8/11 tại Hà Nội, buổi lễ Ký kết Chương trình phối hợp giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017- 2019 đã được diễn ra.