Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 14/05/2021

Vĩnh Phúc: Giữ gìn vệ sinh môi trường, để phòng chống COVID -19

Nguyễn Dũng, 08:04 04/05/2021

UBND tỉnh Vĩnh Phúc, giao Sở Tài nguyên & Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải để phòng chống COV-19.

Bám sát tình hình thực tế, có những chỉ đạo nhanh nhất về việc phòng, chống COVID -19 trên địa bàn. Ngày 03/5/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra văn bản số 3024/UBND -NN4 về việ thực hiện công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải để phòng chống dịch bệnh COVID -19.

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/52021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid19. Đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải:

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra văn bản số 3024/UBND -NN4 về việ thực hiện công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải để phòng chống dịch bệnh COVID -19.

Cụ thể, giao Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt là việc thải bỏ khẩu trang đã qua sử dụng, thải bỏ... đúng nơi quy định. Đồng thời yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, Lãnh đạo UBND tỉnh còn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt của các cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, tổ chức rà soát và đánh giá về khả năng tiếp nhận việc xử lý chất thải các cơ sở xử lý chất thải rắn hiện có trên địa bàn tỉnh để có các phương ản dự phòng về thu gom, xử lý chất thải trong mọi tình huống diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và chủ động báo cáo, đề xuất UBND theo quy định.

(Ảnh minh họa): Thực hiện tốt công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải y tế, chất thải y tế lây nhiễm để phòng chống COVID- 19.

Cùng với đó, giao Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân bị lây nhiễm, khu vực cách ly... thực hiện tốt công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải y tế, chất thải y tế lây nhiễm... đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày | 30/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Không chỉ có vậy, Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu các sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Quản lý các KCN, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo triển khai thực hiện của UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị trong việc thu gom, phân loại và xử lý chất thải sinh hoạt cũng như việc thu gom, xử lý đối với khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua sử dụng và các loại khẩu trang đã qua sử dụng, thải bỏ.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Giữ gìn vệ sinh môi trường, để phòng chống COVID -19 tại chuyên mục Trong nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Trong nước