Thứ sáu, 27/01/2023 22:37 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình Dấu ấn Techfest 2022

Bình Minh -  Chủ nhật, 04/12/2022 09:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 3.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự chương trình Dấu ấn Techfest Vietnam 2022 được tổ chức tại Bình Dương và có bài phát biểu tại sự kiện này.

Dự chương trình có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lê Quang Huy; lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương và tỉnh Bình Dương. Đặc biệt, sự kiện dự kiến thu hút khoảng 8.000 khách tham dự trực tiếp và trực tuyến từ 63 tỉnh, thành phố và 20 quốc gia trên thế giới.
tm-img-alt
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình Dấu ấn TECHFEST Việt Nam 2022.
Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc tổ chức sự kiện Techfest VietNam 2022 nhằm cổ vũ tinh thần khởi nghiệp, tạo điều kiện cho các nhà quản lý, đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong nước, quốc tế giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, vì một cộng đồng năng động sáng tạo, thịnh vượng, phát triển.
Thủ tướng nhấn mạnh, tìm kiếm cơ hội, huy động nguồn lực và chấp nhận rủi ro để thực hiện hóa giấc mơ tạo ra nhiều của cải cho xã hội với yếu tố cốt lõi quyết định đó là đổi mới, sáng tạo. Vì vậy, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển luôn là một động lực quan trọng trong phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tạo ra nhiều cơ hội cho tất cả các quốc gia đẩy mạnh khởi nghiệp và sáng tạo.
Thực tiễn kinh nghiệm quốc tế cho thấy, trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, khởi nghiệp và tạo dựng doanh nghiệp là động lực thiết yếu của nền kinh tế mỗi quốc gia. Nó góp phần giải quyết khó khăn, thách thức mang tính toàn cầu cũng như hướng tới sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia nói riêng và của toàn thế giới nói chung.
Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế bằng cách cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách, ban hành khung khổ pháp lý và các đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.
Khởi nghiệp là chương trình lớn của đất nước, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trên nền tảng công nghệ. "Những năm qua, chúng ta có nhiều chính sách để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như ban hành nhiều khung chính sách, pháp lý để hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam", Thủ tướng nói.
Người đứng đầu Chính phủ nói khởi nghiệp đã khó, khởi nghiệp mà tạo dựng giá trị trên cơ sở khai thác trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới bền vững còn khó hơn rất nhiều. Việt Nam có nhiều doanh nghiệp như vậy, bắt đầu phát triển, vươn tầm quốc tế thể hiện chí tuệ nước nhà, từng bước khẳng định, vươn xa thế giới.
Thủ tướng đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp của nước ta còn khoảng cách so với một số nước trong khu vực và thế giới. Để thu hẹp và đưa Việt Nam bứt phá lên, cần phát triển sáng tạo phù hợp với đặc thù con người Việt Nam. Đồng thời cần triển khai đồng bộ liên tục nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả. Có chính sách đột phá, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, địa phương và quốc gia.
Thủ tướng bày tỏ sẽ ủng hộ và khẳng định, việc phát triển một môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là vô cùng cần thiết. "Hạt giống của chúng ta có tốt, nhưng một khu vườn tốt là điều kiện cần thiết để các hạt giống đó nảy mầm, phát triển, tạo được các giá trị gia tăng lớn hơn. Qua đó mới khai thác tốt tiềm năng, ý chí, nghị lực, sức mạnh của con người Việt Nam", Thủ tướng nhấn mạnh.
Người đứng đầu Chính phủ cho rằng cần tập trung xây dựng thể chế chính sách về khoa học, thị trường, phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế. Tháo gỡ các nút thắt, tạo điều kiện cơ chế đặt hàng để tạo niềm tin cho thị trường.
Để sớm đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về khởi nghiệp Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần có giải pháp gắn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với tri thức, khoa học công nghệ và đặc thù riêng có của đất nước, con người Việt Nam. Xác định khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân; triển khai đồng bộ, sâu rộng, thường xuyên, liên tục nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.
Trong đó, ông yêu cầu tập trung một số nhiệm vụ tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Gắn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với giải quyết những điểm nghẽn, khó khăn, thách thức của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những vấn đề liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Giải quyết các bài toán về cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số, phát triển bền vững, tăng cường hiệu quả quản trị quốc gia, nâng cao năng suất, chất lượng lao động... Qua đó, tạo đột phá, đem lại những giá trị thiết thực cho cá nhân, cộng đồng, xã hội.
Thủ tướng khuyến khích những ý tưởng mới, những kế hoạch sáng tạo, những cá nhân dám nghĩ, dám làm, dám đột phá để giải quyết các vấn đề đặt ra trên thực tế, trên đất nước ta và toàn cầu. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách thúc đẩy thị trường vốn, nhân lực, khoa học, công nghệ, sản phẩm mới... Liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế.
Ông yêu cầu đồng bộ hóa các quy định, quy chế, chính sách có liên quan, có cơ chế ưu đãi về thuế, thí điểm, đầu tư mạo hiểm, chấp nhận rủi ro nhằm tháo gỡ các nút thắt, rào cản, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khuyến khích cơ chế đặt hàng, sử dụng các sản phẩm đổi mới sáng tạo; công nhận sản phẩm, dịch vụ mới để tạo niềm tin cho thị trường.
Phát triển đồng bộ hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, ngành, vùng, các khu công nghệ cao, "vườn ươm sáng tạo", trong đó lấy doanh nghiệp làm trung tâm và các viện, trường là chủ thể để nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển các tổ chức trung gian, môi giới, sàn giao dịch vốn, các quỹ đầu tư mạo hiểm, các tổ chức hỗ trợ về pháp lý, quản lý... để hình thành hệ sinh thái làm "bệ đỡ" cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Xây dựng văn hóa khởi nghiệp quốc gia, đặc biệt trong thế hệ trẻ.
Ông yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Khoa học và Công nghệ có chiến lược, kế hoạch cụ thể đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Thủ tướng mong muốn, các nhà quản lý, đầu tư, nhà khoa học, cộng đồng khởi nghiệp có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Ông kêu gọi các nhà khoa học, các tổ chức cá nhân đóng góp tích cực, giúp đỡ các ý tưởng khởi nghiệp mới của thế hệ trẻ dám đối diện khó khăn, không sợ thất bại với tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tư duy mới mỗi công dân là một nhà khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
Trước đó trong bài phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở của Việt Nam thời gian qua được hình thành với hơn 400 thành viên, tiếp cận được hơn 1.000 nhà khoa học. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp lớn, tập đoàn kinh tế tham gia các hoạt động trong hệ sinh thái, hợp tác với các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo non trẻ, tạo thêm nguồn lực quan trọng cho hệ sinh thái.
Việt Nam hiện có 4 "kỳ lân" công nghệ, khẳng định vị thế trong "tam giác vàng" khởi nghiệp của Đông Nam Á, bên cạnh Singapore và Indonesia. Cả nước có 79 cơ sở ươm tạo, 40 tổ chức thúc đẩy kinh doanh, khoảng 170 trường đại học cao đẳng hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có 43 trường đại học thành lập vườn ươm, trung tâm, câu lạc bộ khởi nghiệp lâu dài.
Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình Dấu ấn Techfest 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thách thức và cơ hội trong năm 2023
Chúng ta đã chính thức bước sang những ngày đầu tiên của năm 2023 trong không khí tràn đầy hi vọng. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng đang chậm lại và những khó khăn xuất hiện ngày càng nhiều kể từ nửa cuối năm 2022.

Tin mới

Kiến trúc làng trong dòng xoáy đô thị hóa
Chưa khi nào chuyện xây dựng nông thôn lại được bàn đến nhiều như bây giờ. Từ trong các Nghị quyết quan trọng có tính chiến lược của Đảng, các kỳ họp của Quốc hội, các chương trình hành động của Chính phủ cho đến các hội thảo của giới kiến trúc quy hoạch.
Tết “bám đường” của những công nhân môi trường thầm lặng
Ngày thường, công việc của các công nhân vệ sinh môi trường vốn đã vất vả, thì vào những ngày đầu sau Tết Nguyên đán, nỗi nhọc nhằn ấy của họ dường như càng nhân lên gấp bội bởi số lượng rác thải trên các cung đường, tuyến phố, khu dân cư tăng lên đáng kể
Thành phố Móng Cái toả sáng một vùng biên!
Móng Cái là một trong những thành phố đầy tiềm năng và thế mạnh của Quảng Ninh, Việt Nam. Nơi đây giáp biên giới Việt - Trung, thông thương hàng hóa với Trung Quốc, điểm hẹn du lịch của du khách quốc tế, nhờ có cảng hàng không quốc tế Vân Đồn...