Thứ tư, 30/11/2022 01:47 (GMT+7)

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Thành ủy TP.HCM

Diệp Anh -  Thứ bảy, 24/09/2022 08:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 23/9, đoàn công tác do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đến thăm và làm việc với Thành ủy TP.HCM về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng từ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến nay.

tm-img-alt
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Ban biên tập Môi trường và Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Thành ủy TP.HCM

Thưa các đồng chí !

Để góp phần xứng đáng cùng với cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao; và để cùng với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ triển khai thực hiện thành công Nghị quyết mới của Bộ Chính trị, đạt được những mục tiêu rất cao như đã nêu trên thì trong thời gian tới, Thành phố, với nhiều tiềm năng, lợi thế vượt trội nhất cả nước, và sức hấp dẫn, cạnh tranh quốc tế cao đã được thực tế kiểm nghiệm, cần phải quyết tâm đẩy mạnh đổi mới hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển mạnh mẽ nhất của mình đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước; xứng đáng với vinh dự lớn, được mang tên Bác Hồ kính yêu, với cái tên Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử nước nhà như là một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, biểu tượng của sự năng động, sáng tạo, luôn đi đầu trong đổi mới, được đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế nể trọng, đặt cho cái tên "Hòn ngọc Viễn Đông".

Báo cáo của Thường vụ Thành ủy hôm nay đã cơ bản theo đúng tinh thần này; tôi rất hoan nghênh và cơ bản tán thành với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp mà các đồng chí đã đề ra. Tôi chỉ xin nhấn mạnh, bổ sung thêm một số ý sau đây mong được các đồng chí quan tâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện:

Một là, cần phải nhận thức thật đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn nữa tiềm năng, lợi thế vượt trội, vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thành phố trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và phát triển Vùng Đông Nam Bộ nói riêng.Từ trước đến nay, nhất là trong hơn 35 năm đổi mới vừa qua, nói đến Thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta nói đến một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, là động lực, có sức thu hút và sức lan toả lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã từng phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đoàn kết, có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế đến nay.

Tuy nhiên, trong một vài nhiệm kỳ gần đây, nhất là nhiệm kỳ này, do nhiều nguyên nhân khác nhau như các đồng chí đã nêu trong Báo cáo, Thành phố phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn; sự phát triển của Thành phố chưa thực sự đáp ứng được như kỳ vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước; tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, ý chí, khát vọng vươn lên chưa được phát huy mạnh mẽ như những năm đầu đổi mới; truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, nghĩa tình có lúc, có nơi, có việc chưa được kế thừa, phát huy đầy đủ; vai trò đầu tàu, động lực phát triển, sức lan tỏa, dẫn dắt liên kết các tiểu vùng trong vùng Đông Nam Bộ và với các vùng khác trong cả nước có dấu hiệu chững lại, thậm chí phần nào bị suy giảm.

Tôi đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cùng cả hệ thống chính trị cần tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kịp thời có những chính sách, biện pháp khắc phục có hiệu quả. Những gì vượt thẩm quyền thì báo cáo Trung ương, Quốc hội, Chính phủ xem xét, tạo điều kiện để tháo gỡ; trong đó có cơ chế, chính sách đặc biệt, vượt trội hơn so với Nghị quyết 54 của Quốc hội khóa XIV.

Hai là, cần đẩy mạnh hơn nữa việc cơ cấu lại nền kinh tế của Thành phố gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, tháo gỡ những ách tắc, điểm nghẽn về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực hiện nay. Tăng cường, nâng cao năng lực và chất lượng công tác thể chế hoá, cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước sát hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của Thành phố. Vận dụng có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù mà Bộ Chính trị và Quốc hội khóa XIV đã ưu tiên dành cho Thành phố để cải thiện mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Tập trung ưu tiên xây dựng, tạo bước đột phá mạnh hơn nữa về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ và hiện đại; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý quy hoạch kiến trúc, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Chủ động phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ tập trung xây dựng hệ thống giao thông công cộng có sức chở lớn, đường sắt đô thị; phát triển đường vành đai, đường trên cao, đường cao tốc, luồng tàu đường biển, đường sông, tạo sự kết nối thông suốt để phát huy tối đa các tiềm lực kinh tế của cả Vùng và Thành phố. Sớm khắc phục tình trạng yếu kém về hạ tầng giao thông hiện nay, nhất là tình trạng ùn tắc giao thông ở Thành phố và các tỉnh lân cận. Đồng thời, phải có các giải pháp căn cơ hơn nữa để xử lý các vấn đề về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; cấp nước, thoát nước, chống úng ngập; xử lý chất thải, hạ tầng năng lượng…

Ba là, quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, phát triển văn hóa, xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố để Thành phố Hồ Chí Minh thực sự là Thành phố nghĩa tình, nhân ái, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Theo đó, cần tiếp tục đầu tư đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý; phát triển mạnh khoa học - công nghệ gắn với phát triển kinh tế tri thức, làm nền tảng thúc đẩy Thành phố phát triển nhanh và bền vững. Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế từ Thành phố đến cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của các bệnh viện quận, huyện… Coi trọng phát triển y tế dự phòng, giải quyết căn bản tình trạng "quá tải" các bệnh viện. Đặc biệt là phải động viên, chăm lo mọi mặt để đội ngũ cán bộ y, bác sỹ yên tâm công tác, làm việc, tiếp tục cống hiến, chăm lo phục vụ ngày càng tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe nhân dân với tinh thần và trách nhiệm cao hơn nữa.

Phát triển, nâng cao chất lượng và quản lý tốt các hoạt động văn hoá theo hướng văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh. Nâng cao đời sống văn hoá của nhân dân; từng bước giảm dần sự cách biệt về mức hưởng thụ văn hóa giữa đô thị và nông thôn; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và xóa bỏ cho bằng được các thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội, tội phạm; giảm tai nạn giao thông; bảo đảm trật tự, an toàn cho nhân dân, để mỗi người dân Thành phố đều có quyền tự hào và có trách nhiệm đóng góp xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một Thành phố "giàu có"; giàu có không phải chỉ là tiền bạc, vật chất mà còn giàu có về lịch sử, văn hoá, giàu tình người, giàu cơ hội, giàu khát vọng vươn lên.

Bốn là, phải thường xuyên quan tâm chăm lo công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Nắm bắt và dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, có hiệu quả mọi tình huống. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân. Xây dựng nền tảng chính trị vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng lực lượng quân đội, công an thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai có hiệu quả việc đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xử lý nhanh nhạy, kịp thời có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.

Năm là, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Thành phố; chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị thực sự là của dân, do dân, vì dân.

Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Coi đây là nhiệm vụ "then chốt", bảo đảm cho mọi thành công của các lĩnh vực khác. Bám sát những tư tưởng chỉ đạo, tinh thần mới trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, hư hỏng; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi hoan nghênh Thành phố đang thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù; đây chính là điểm đột phá, sáng tạo trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng; thực hiện tinh gọn bộ máy, kiêm nhiệm các chức danh phù hợp với chủ trương, định hướng của Trung ương, nhưng phải rất chú ý đi đôi với kiểm soát quyền lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh để lạm quyền, lộng quyền; phòng ngừa tình trạng cán bộ vấp ngã, sai lầm. Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, trước hết là đoàn kết nội bộ trong các cấp ủy, chính quyền, và đặc biệt là đoàn kết trong Ban chấp hành, trong Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy. Chăm lo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ, công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. Giải quyết kịp thời các khiếu kiện của dân, không để xẩy ra những "điểm nóng". Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo để đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời phải chống các biểu hiện dân túy, dân chủ hình thức, mị dân, theo đuôi quần chúng.

Tại buổi làm việc hôm nay, các đồng chí lãnh đạo Thành phố cũng đã đề xuất nhiều kiến nghị rất cụ thể, xác đáng, thiết thực, xuất phát từ thực tiễn phát triển, từ mong muốn tìm tòi, không ngừng đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố. Và đây cũng chính là yêu cầu, nhiệm vụ, đòi hỏi trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước trong giai đoạn mới, để Thành phố Hồ Chí Minh thực sự tiếp tục là tấm gương đi đầu trong đổi mới, năng động, sáng tạo. Tôi đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành liên quan ở Trung ương theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ của mình, sớm nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp với Thành phố để giải quyết cụ thể những đề xuất, kiến nghị của Thành phố Hồ Chí Minh với tinh thần "Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước" và "Cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh"; tạo điều kiện tốt nhất có thể để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.

Thưa các đồng chí,

Thành phố Hồ Chí Minh có bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng, anh hùng, vẻ vang. Thành phố đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý: "Thành phố Anh hùng", "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới", và hai Huân chương Sao vàng - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta. Những cống hiến của Thành phố cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Dân tộc là rất to lớn. Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước luôn tự hào về Thành phố.

Tôi mong đợi và tin tưởng vững chắc rằng, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh "rực rỡ tên vàng" sẽ tăng cường đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, quyết tâm đổi mới mạnh hơn nữa; nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa; phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển mạnh mẽ nhất của mình đối với vùng Đông Nam Bộ, xứng danh "Đất thép, Thành đồng", "Hòn ngọc của Viễn Đông", "Niềm tin yêu và tự hào của cả nước"; thực sự để Thành phố Hồ Chí Minh quê ta, đã viết nên Thiên anh hùng ca - Thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói, lưu danh đến muôn đời!

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi!
Tôi xin trân trọng cảm ơn
".

Bạn đang đọc bài viết Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Thành ủy TP.HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Làm người - xin giữ trọn chữ Tâm
Chữ tâm mang ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống. Con người có tâm lương thiện, nhân ái, từ bi sẽ tạo ra những điều tốt đẹp cho bản thân và mọi người trong xã hội.
Bảng xếp hạng World Cup 2022 mới nhất hôm nay 29/11
Cập nhật Bảng xếp hạng World Cup 2022 mới nhất hôm nay 29/11 sau 2 lượt trận vòng bảng. Diễn biến đầy bất ngờ và hấp dẫn của World Cup 2022 khiến sau 2 lượt trận vòng bảng mới chỉ xác định được 3 đội vào vòng 1/8