Thứ sáu, 12/08/2022 03:30 (GMT+7)

TP.HCM: 80% hộ gia đình phân loại rác tại nguồn vào năm 2025

MTĐT -  Thứ tư, 09/12/2020 13:46 (GMT+7)

Theo kế hoạch, tối thiểu 80% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu hồi sẽ tái chế làm phân compost và đốt thu hồi năng lượng.

80% hộ gia đình phân loại rác sinh hoạt tại nguồn

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở TN&MT Thành phố  đã gửi dự thảo kế hoạch triển khai đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn (CTR) TP.HCM đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo kế hoạch đề ra, mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 80% hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn. 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường, trong đó tối thiểu 80% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu hồi, tái chế làm phân compost và đốt thu hồi năng lượng.

Người dân tham gia tập huấn cách phân loại các loại rác thải. (Ảnh:Internet).

Bên cạnh đó, 100% chất thải rắn công nghiệp nguy hại và không hại phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường. 90% tổng lượng CTR xây dựng phát sinh được thu gom và xử lý, trong đó 60% được thu hồi tái sử dụng hoặc tái chế. 100% số khu xử lý CTR đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hợp vệ sinh,…

Đối với chất thải rắn sinh hoạt, Sở TN&MT TP cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2021, đóng cửa chín trạm trung chuyển hiện hữu không còn nằm trong quy hoạch.

7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Để hoàn thành Kế hoạch triển khai đồ án quy hoạch xử lý CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, TP.HCM đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện. Trong đó, TP.HCM sẽ hoàn thiện chính sách, quy định liên quan công tác quản lý và xử lý chất thải rắn, như: cập nhật, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng, ban hành mới các chính sách, quy định quản lý, xử lý chất CTR trên địa bàn; nghiên cứu xây dựng chính sách thúc đẩy hoạt động tái chế CTR; ban hành chính sách, quy định để triển khai thực hiện quy định pháp luật về quản lý CTR của Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và hướng dẫn của cơ quan Ban, ngành cấp Trung ương.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thực hiện đồng bộ các dự án đầu tư phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển, trung chuyển với các dự án đầu tư xây dựng các khu, nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn theo quy hoạch được duyệt. Trong đó, TP.HCM triển khai phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn thành 2 nhóm chính (nhóm có thể tái chế và nhóm còn lại) để phù hợp với định hướng xử lý CTR sinh hoạt bằng công nghệ tiên tiến đốt phát điện và hạn chế chôn lấp. TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi lực lượng thu gom rác dân lập; hoàn thiện việc chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển CTR tại nguồn.

TP.HCM cũng tập trung hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự và nguồn lực tài chính cho công tác quản lý, kiểm tra, giám sát công tác phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển, trung chuyển, tái chế và xử lý chất thải rắn từ Sở, ban, ngành của thành phố đến UBND quận, huyện và UBND phường, xã, thị trấn; xây dựng mô hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn phù hợp trên địa bàn TP.HCM.

Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ thúc đẩy xã hội hóa công tác quản lý chất thải rắn bằng các giải pháp nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích thu gom, vận chuyển và đầu tư cơ sở xử lý CTR; xây dựng cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân tham gia đầu tư xây dựng và trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành Dự án xử lý CTR sau khi xây dựng xong đảm bảo hiệu quả, ổn định và bền vững của Dự án xử lý chất thải.

Công nhân nhà máy xử lý rác thải rắn đang phân loại rác tại nhà máy. (Ảnh:Internet).

Đồng thời, TP.HCM sẽ nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của cộng đồng. Cụ thể, đẩy mạnh việc tuyên truyền, đào tạo và tổ chức các khóa tập huấn cho doanh nghiệp về sản xuất sạch hơn, hoạt động giảm thiểu phát sinh các chất thải rắn; quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải rắn theo đúng quy định của pháp luật. Nâng cao nhận thức từng người dân ở mọi đổ tuổi, các hộ gia đình, các tổ chức, cơ quan, các doanh nghiệp chấp hành Luật Bảo vệ môi trường, có ý thức giảm dần lượng và chất thải rắn sinh hoạt thải ra môi trường. Hướng dẫn cụ thể, chi tiết đến từng người dân về việc phân loại các thành phần CTR sinh hoạt.

Ngoài ra, định kỳ thực hiện điều tra, khảo sát cập nhật số liệu CTR; xây dựng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, xử lý CTR. Đồng thời, TP.HCM sẽ chủ trì, phối hợp với tỉnh Long An thực hiện điều phối, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu thanh toán khối lượng CTR của TP.HCM vận chuyển, xử lý tại Khu công nghệ Môi trường Xanh (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) theo quy hoạch được duyệt.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: 80% hộ gia đình phân loại rác tại nguồn vào năm 2025. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ Vu lan hay còn gọi là lễ báo hiếu là ngày gì?
Với truyền thống văn hóa hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ngày lễ Vu Lan của đạo Phật đã hòa quyện với triết lý, tục thờ cúng ngày Rằm tháng Bảy âm lịch hình thành lễ hội Vu Lan - báo hiếu, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt.