Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 25/06/2021
Những năm qua, thành phố Hà Nội đã có nhiều giải pháp khác nhau để cải tạo dòng sông. Tuy vậy, hiện nay sông Tô Lịch vẫn ô nhiễm trầm trọng.
1 2 3 4 5 ... 6