Thứ sáu, 22/10/2021 03:44 (GMT+7)

Yên Bái: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

MTĐT -  Thứ năm, 24/12/2020 09:22 (GMT+7)

Thực hiện chương trình công tác, chiều 23/12, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020.

Dự và chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo tóm tắt công tác Tuyên giáo năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Theo đó, năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chủ động triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội, tập hợp, đoàn kết phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của Nhân dân để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng như ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã chủ động tham mưu, tham gia tích cực và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phục vụ công tác lãnh đạo, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạt kết quả tốt, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy được triển khai kịp thời, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát huy tốt vai trò của cơ quan thường trực giúp việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, xây dựng, nhân rộng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái có nhiều tiến bộ rõ rệt, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tham mưu, định hướng kịp thời hoạt động tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa – văn nghệ, bám sát hiện vụ chính trị của tỉnh như: Công tác phòng chống dịch COVID - 19, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; các phong trào thi đua yêu nước cũng như các hoạt động kỷ niệm lớn của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, công tác định hướng cung cấp thông tin, chính xác, kịp thời; việc đổi mới và đa dạng công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời đề xuất các ý kiến, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy về các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác tuyên giáo, báo cáo viên và tuyên truyền miệng.

Tiếp tục đổi mới tư duy và phương pháp triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, đảm bảo phù hợp với xu thế phát triển trong tình hình mới

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp đã thực hiện trong thời gian qua. Đặc biệt đã chủ động tham mưu, tham gia tích cực và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phục vụ để tổ chức thành công Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Về nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Ban đề ra trong năm 2021. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, trước hết là Thường trực cấp ủy và người đứng đầu phải quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên giáo. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng giai đoạn, từng thời điểm khác nhau với các nội dung cụ thể, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, sát với thực tiễn.

Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về công tác tư tưởng "Lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất. Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiễu rõ nhiệm vụ mới, thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng mới thống nhất thì hành động mới thống nhất. Nếu trong Đảng và ngoài Đảng từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều tư tưởng thống nhất và hành động thống nhất thì nhiệm vụ tuy nặng nề, công việc tuy khó khăn phức tạp, ta cũng nhất định thắng lợi”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị cán bộ, công chức trong ngành tuyên giáo – những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng cần tiếp tục đổi mới tư duy và phương pháp triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, đảm bảo phù hợp với xu thế phát triển và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo hướng thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, phương pháp tuyên truyền cần phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các cấp cần bám sát chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 để tập trung nghiên cứu, xây dựng, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành đảm bảo chất lượng, tiến độ và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, đề án theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và trong năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ cụ thể, trong công tác chính trị, tư tưởng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung làm tốt công tác tham mưu và tổ chức học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Chương trình hành động nghị quyết đại hội đảng các cấp, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lý tưởng sống và khát vọng vươn lên… nhằm xây dựng hình ảnh con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động định hướng, hướng dẫn, kiểm tra công tác thông tin tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tăng cường chỉ đạo, định hướng sâu sát, kịp thời hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

Về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Bí thư Tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị Ban Tuyên giáo và hệ thống tuyên giáo các cấp chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác, trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng trong xã hội; chủ động đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ khoa giáo, văn hóa - văn nghệ; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 35 các cấp, nhất là ở cấp huyện; tăng cường các hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, nhất là trên mạng xã hội.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2020.

 Theo Mạnh Cường/Báo Yên Bái

Bạn đang đọc bài viết Yên Bái: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng từ 6-6,5% trong năm 2022
Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV diễn ra tại Hà Nội sáng 20/10, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày Báo cáo kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Tin mới