Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 15/11/2019
Ở Canada, việc bảo vệ nguồn nước được phân công cho tất cả các cấp chính quyền và cơ quan chức năng, có kế hoạch đầy đủ, có tuyên truyền giáo dục, bảo vệ bảo trì hệ thống và nguồn nước...
Nhân dịp 150 năm ngày sinh của lãnh tụ Mahatma Gandhi, Ấn Độ phát động chiến dịch bảo vệ môi trường, vận động người dân từ bỏ các sản phẩm nhựa dùng một lần.
Sau khi Trung Quốc cấm nhập khẩu phế liệu năm 2018, các quốc gia ở khu vực ASEAN đã trở thành điểm đến mới cho rác thải từ các quốc gia phát triển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.
1 2 3 4 5 ... 35