Thứ hai, 02/10/2023 04:47 (GMT+7)
Tam Cốc kỳ quan giữa vùng Di sản
Ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước khách du lịch là người Châu Âu đã biết đến Tam Cốc- Bích Động, trong số đó, nhiều nhất phải kể đến là người Pháp.