Thứ hai, 02/10/2023 04:27 (GMT+7)
Khúc ca cho em
Phố tạnh mưa rồi thấy nhớ em hơn //Ngày cuối tuần giam mình trong phòng ngủ...
Bài thơ: Nhặt
Giữa đường nhặt cánh hoa rơi//Thấy hương của nắng, thấy lời của mưa...