Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 16/04/2021
Tôi có tặng bạn tập thơ 'Huyền Âm Mộng Nguyện' viết về tín ngưỡng, tôn giáo, một chiều xuân, chúng tôi ngồi bên nhau.
 Mỗi tác phẩm âm nhạc được hoàn thiện đều có một số phận riêng. Có tác phẩm sinh ra bước vào đời thật bình yên nhưng cũng có tác phẩm thì ngược lại, thăng trầm như một định mệnh.
1 2 3 4 5 ... 86