Thứ hai, 05/06/2023 23:54 (GMT+7)

Môi trường

Đô thị

Khu công nghiệp

Khoa học – Công nghệ

Các nguồn phát sinh vi nhựa
Phần lớn vi nhựa sơ cấp (98%) phát sinh từ các hoạt động trên đất liền, chỉ 2% được tạo ra từ các hoạt động trên biển.

Đời sống - Xã hội

Pháp luật

Media