Hà Nội, Thứ Tư Ngày 23/10/2019
Phát huy thế mạnh là đơn vị y tế tiêu biểu trong thực hiện tốt các kế hoạch, quy định... của Bộ Y tế, nên Bệnh viện E cũng rất quan tâm để thực hiện tốt Chỉ thị 08-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa.
1 2 3 4 5 ... 12