Thứ hai, 06/02/2023 09:48 (GMT+7)
Làm thế nào để xác định tiêu chí rừng trồng?
Điều 5 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định, rừng trồng bao gồm rừng trồng mới trên đất chưa có rừng, rừng trồng lại sau khai thác hoặc do các nguyên nhân khác, rừng trồng cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt và rừng trồng tái sinh sau khai thác...
Tiêu chí rừng tự nhiên được xác định như thế nào?
Dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận bằng văn bản; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo quy định của pháp luật
Rừng được phân loại như thế nào?
Điều 5 Luật Lâm nghiệp quy định: căn cứ vào mục đích sử dụngchủ yếu, rừng tự nhiên và rừng trồng được phân thành 03 loại: Rừng đặc dụng; rừng phòng hộ và rừng sản xuất.
Tiềm năng dầu khí ở vùng biển Việt Nam?
Đến nay, ngành dầu khí khai thác được gần 400 triệu tấn dầu và 150 tỷ mét khối khí, đáp ứng nhu cầu năng lượng cho sản xuất 170 tỷ kWh điện. Bên cạnh đó, tập đoàn đã sản xuất khoảng 55 triệu tấn sản phẩm xăng, dầu.
Rừng được định nghĩa thế nào?
Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Lâm nghiệp: Rừng là một hệ sinh thái bao gồm các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và các yếu tố môi trường khác,...