Thứ hai, 06/02/2023 10:56 (GMT+7)
Đề xuất mô hình, chọn giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải công nghiệp
Sự cố môi trường do nước thải tại các cơ sở sản xuất công nghiệp rất đa dạng, có thể xảy ra ở bất cứ công đoạn nào, khâu nào, do các nguyên nhân khác nhau, gây ra các mức độ và hậu quả khác nhau, thậm chí rất nghiêm trọng (thảm họa môi trường).