Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 24/10/2020
Sau một đêm người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ chặn xe rác vào cổng Khu liên hợp xử lý rác Nam Sơn, các xe chuyên chở rác hiện đã di chuyển đến địa điểm khác. Người dân vẫn tiếp tục dựng lều bạt
1 2 3 4 5 ... 213