Hà Nội, Thứ Năm Ngày 12/12/2019
Sáng 12/12, ứng dụng quan trắc AirVisual và PamAir đều đánh giá chất lượng không khí tại TP.HCM ở mức xấu đến kém và xếp thứ 6 trong các TP bị đánh giá là ô nhiễm.
1 2 3 4 5 ... 102