Thứ năm, 26/05/2022 08:26 (GMT+7)
Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất đô thị Bạc Liêu
Kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất đô thị Bạc Liêu do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện năm 2021 đã đánh giá được tiềm năng, trữ lượng, chất lượng, khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước.