Thứ hai, 15/04/2024 10:02 (GMT+7)

Bắc Giang: 90% hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn vào năm 2030

Hạ Vân -  Thứ ba, 18/10/2022 09:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Chương trình hành động số 37-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục đích của chương trình là nhằm quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp, các ngành, các địa phương, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh, sự đồng thuận trong nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 19-NQ/TW đã đề ra.

Chương trình đề ra mục tiêu đến năm 2030, nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, là chủ thể trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp phát triển nhanh, ổn định, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, an toàn thực phẩm, môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường.

tm-img-alt
Nông nghiệp phát triển nhanh, ổn định, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, an toàn thực phẩm, môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu

Phát huy lợi thế từng vùng, địa phương, tổ chức các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn theo chuỗi giá trị, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Phấn đấu có thêm từ 1 - 3 mặt hàng nông sản xuất khẩu chính ngạch. Nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân đạt từ 2-3%/năm; tăng năng suất lao động nông nghiệp bình quân từ 8,6 - 9%/năm. Toàn tỉnh có khoảng 350 sản phẩm OCOP, trong đó có 4 sản phẩm đạt 5 sao. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 95%, trong đó 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 8/9 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 88,9%), trong đó phấn đấu có 3 huyện (chiếm 37,5%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thu nhập bình quân của người dân nông thôn đến năm 2030 phấn đấu tăng gấp 3 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 90%. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống còn 18%; bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 15.000 lao động nông thôn. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 37%, nâng cao năng suất, chất lượng rừng; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định đạt trên 90%.

Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, giữ vững ổn định chính trị xã hội ở nông thôn; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm bình quân 1 - 1,5%/năm, đến năm 2030 còn dưới 1%, trong đó các xã đặc biệt khó khăn còn 6%.

Tầm nhìn đến năm 2045, nông dân và cư dân nông thôn văn minh, phát triển toàn diện, có thu nhập cao. Nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn theo hướng hiện đại, rác thải các bon thấp, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, gắn kết chặt chẽ với chế biến và bảo quản nông sản hiện đại; có nhiều sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh tiêu thụ và xuất khẩu thuận lợi, đem lại giá trị thu nhập cao. Nông thôn hiện đại, có điều kiện sống tiệm cận với đô thị, môi trường sống xanh, sạch, đẹp, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, con người Bắc Giang; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc.

Để thực hiện được mục tiêu, Chương trình đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp gồm: Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn. Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng. Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, cơ sở hạ tầng nông thôn. Xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa. Tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

tm-img-alt
Làng Dinh, xã Cao Xá, huyện Tân Yên đang trên đường phát triển

Tạo đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đào tạo nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai. Chủ động hội nhập hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực và đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp ở nông thôn...

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: 90% hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn vào năm 2030. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hội thảo xúc tiến, quảng bá du lịch Hạ Long năm 2024
Ngày 14/4, UBND TP Hạ Long tổ chức hội thảo xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2024 với sự tham dự của trên 100 đại biểu bộ, ngành TƯ, tỉnh Quảng Ninh, đại biểu Sở Du lịch các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Bình Định,... cùng đại diện các doanh nghiệp, dịch vụ,...

Tin mới

Hội thảo xúc tiến, quảng bá du lịch Hạ Long năm 2024
Ngày 14/4, UBND TP Hạ Long tổ chức hội thảo xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2024 với sự tham dự của trên 100 đại biểu bộ, ngành TƯ, tỉnh Quảng Ninh, đại biểu Sở Du lịch các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Bình Định,... cùng đại diện các doanh nghiệp, dịch vụ,...