Thứ hai, 04/03/2024 17:54 (GMT+7)

Bắc Giang: Giãn cách xã hội một số KV huyện Yên Thế, Việt Yên...

Đặng Nam -  Thứ ba, 11/05/2021 11:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành các quyết định thiết lập các vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội tại một số khu vực của huyện Yên Thế, Việt Yên, Lạng Giang, Lục Nam.

Tại huyện Yên Thế, thiết lập vùng cách ly y tế tại thôn Trường Sơn, xã Đông Sơn; thực hiện giãn cách xã hội các xã: Đông Sơn, An Thượng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 21 giờ 00 phút, ngày 09/5/2021 đến khi có thông báo mới (Quyết định số 820/QĐ-UBND).

Tại huyện Việt Yên, thiết lập vùng cách ly y tế tại xóm Lĩnh, thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái; thực hiện giãn cách xã hội Xóm Chùa, thôn Đức Liễn xã Hồng Thái theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 12 giờ 00 phút ngày 10/5/2021 đến khi có thông báo mới (Quyết định số 819/QĐ-UBND).

Thiết lập vùng cách ly y tế tại khu Đồng Ngói, thôn Phúc Long; khu xóm Đồng Mang, thôn Bẩy, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ các xã: Tăng Tiến, Vân Trung, Quang Châu, Hồng Thái và thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện từ 21giờ 00 phút ngày 10/5/2021 đến khi có thông báo mới (Quyết định số 826/QĐ-UBND).

Tại huyện Lạng Giang, thiết lập vùng cách ly y tế tại 14 thôn thuộc 06 xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ 18 giờ 00 phút, ngày 09/5/2021 đến khi có thông báo mới, gồm:

(1) Khu Rừng Nghè, thôn Vinh Quang, xã Yên Mỹ;

(2) Tổ dân phố Đồng 2, thị trấn Kép;

(3) Một phần Tổ dân phố Vạc, thị trấn Kép;

(4) Một phần thôn Mầu, xã Thái Đào;

(5) Một phần thôn Chung, xã Tân Thanh;

(6) Một phần thôn Kiễm, xã Hương Lạc;

(7) Một phần thôn Chùa, xã Hương Lạc;

(8) Thôn Má Bắp, xã Hương Lạc;

(9) Thôn Ống, xã Hương Lạc;

(10) Thôn Cần Cốc, xã Hương Sơn;

(11) Thôn Đồng Tâm, xã Hương Sơn;

(12) Một phần thôn Đồn 19, xã Hương Sơn;

(13) Một phần thôn Cẩy, xã Hương Sơn;

(14) Thôn Hố Cao, xã Hương Sơn

Thực hiện giãn cách toàn xã hội đối với các xã: Yên Mỹ, Thái Đào, Tân Thanh, Hương Lạc và thị trấn Kép theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 18 giờ 00 phút, ngày 09/5/2021 đến khi có thông báo mới (Quyết định số 823/QĐ-UBND).

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại thị trấn Nếnh (Việt Yên).


Tại huyện Lục Nam, thiết lập vùng cách ly y tế thôn Cây Đa, xã Đông Phú và thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ xã Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 09h00’ ngày 10/5/2021 đến khi có thông báo mới; Thiết lập vùng cách ly y tế thôn 15-16, xã Yên Sơn và thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 09h00’ ngày 10/5/2021 đến khi có thông báo mới; Thiết lập vùng cách ly y tế một phần thôn Ngọc Mai, xã Chu Điện và thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo Chỉ thị số 16/CT-TT./.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Giãn cách xã hội một số KV huyện Yên Thế, Việt Yên.... Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đề xuất ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang dự thảo Thông tư quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT

Tin mới