Chủ nhật, 26/05/2024 14:54 (GMT+7)

Bộ Xây dựng ban hành quyết định phân công công tác đối với lãnh đạo Bộ

Tùng Anh -  Thứ sáu, 12/04/2024 15:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký ban hành Quyết định số 313/QĐ-BXD ngày 08/4/2024 về việc phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2024.

Theo phân công: Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Bộ Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ phân công; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của ngành Xây dựng; Các định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Công tác cải cách hành chính; Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; Công tác kế hoạch, chương trình công tác của Bộ Xây dựng; Công tác đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; Công tác tổ chức cán bộ; Tổ chức bộ máy; Quản lý công chức; Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; Công tác quốc phòng, an ninh; Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công tác thi đua - khen thưởng; Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch - Kiến trúc Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng còn trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng: Vụ Tổ chức Cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Bộ Xây dựng.

Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: TP Hà Nội và TP.HCM.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà ở; Công sở; Quản lý nhà nước về thị trường bất động sản; Quản lý nhà nước về lĩnh vực VLXD; Công tác pháp chế; Công tác văn phòng; Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Xây dựng; Công tác chuyển đổi số, thông tin, thống kê, lưu trữ tài liệu, số liệu về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; Chương trình công nghệ thông tin ngành Xây dựng.

Chỉ đạo chung về công tác đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng; Chỉ đạo chung về công tác quản lý tài chính, tài sản trong các đơn vị trực thuộc Bộ; Phụ trách chung về công tác phát triển nguồn nhân lực; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ Xây dựng; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và chuyên môn đô thị các cấp; Giúp Bộ trưởng trong việc chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng - an ninh; Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công tác thực hiện giám định tư pháp theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; Công tác tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; Triển lãm và quảng bá công nghệ, sản phẩm ngành Xây dựng.

Công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ Xây dựng; Công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Xây dựng; Chỉ đạo các chương trình xóa đói giảm nghèo của ngành Xây dựng; Công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Cơ quan Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng lương Cơ quan; Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Xây dựng; Tham gia các Ban Chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

Theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Vụ Vật liệu xây dựng; Vụ Pháp chế; Văn phòng; Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường BĐS; Viện Vật liệu xây dựng; Trung tâm Thông tin; các trường Đại học: Kiến trúc Hà Nội, Kiến trúc TP.HCM, Xây dựng miền Trung, Xây dựng miền Tây; Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề trực thuộc Bộ; các đơn vị sự nghiệp y tế.

Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

tm-img-alt
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về kiến trúc và quy hoạch xây dựng; Quản lý nhà nước về Hạ tầng kỹ thuật; Quản lý nhà nước về Phát triển đô thị; Hợp tác quốc tế ngành Xây dựng; Hiệp hội, hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Dự án ODA thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; Phó Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch - Kiến trúc Bộ Xây dựng; Tham gia các Ban Chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

Theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Cục Hạ tầng kỹ thuật; Cục Phát triển đô thị; Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội; các Viện: Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia, Quy hoạch xây dựng Miền Nam, Kiến trúc Quốc gia.

Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng; Quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng; Công tác khoa học công nghệ ngành Xây dựng; Công tác truyền thông của Bộ Xây dựng; Chỉ đạo hoạt động khối doanh nghiệp; Công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp và thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng; Thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hóa các Công ty mẹ - Tổng công ty do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.

Công tác bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng ngành Xây dựng; Công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Xây dựng; Công tác quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng là chủ đầu tư; Công tác quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia do Bộ Xây dựng là chủ đầu tư; Công tác quản lý kinh tế xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia; Công tác thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí; Công tác thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng đối với Bộ Xây dựng và các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Các công việc có liên quan tới quản lý nhà nước của ngành đối với doanh nghiệp trong KCN; Công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư; Công tác xây dựng, bổ sung, điều chỉnh hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Công tác phòng, chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn; Thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban chỉ huy phòng, chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn Bộ Xây dựng; Ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thành lập doanh nghiệp nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; Tham gia ý kiến về việc doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đăng ký hoạt động đầu tư ở nước ngoài; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng; Ủy viên Ban Chỉ đạo nhà nước tại công trình trọng điểm quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thường trực Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng; Tham gia các Ban Chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng; Giúp Bộ trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Bộ Xây dựng.

Theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Cục Kinh tế xây dựng; Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Báo Xây dựng; Tạp chí Xây dựng; Nhà xuất bản Xây dựng; Viện Khoa học công nghệ Xây dựng; Viện Kinh tế Xây dựng; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành; Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2024 và thay thế Quyết định số 1179/QĐ-BXD ngày 01/12/2022, Thông báo số 126/TB-BXD ngày 07/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Xây dựng./.

Bạn đang đọc bài viết Bộ Xây dựng ban hành quyết định phân công công tác đối với lãnh đạo Bộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Quy định về điều tra cơ bản tài nguyên nước
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; trong đó quy định rõ về điều tra cơ bản tài nguyên nước.
Công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 03/2024/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Trong đó nêu rõ các trường hợp phải xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Tin mới