Chủ nhật, 23/06/2024 14:10 (GMT+7)

Công bố quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

Ngọc Minh -  Thứ hai, 20/05/2024 08:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 19/5, tại TP.Huế, Hội đồng Điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung tổ chức công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng điều phối Vùng; UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; lãnh đạo các Thành uỷ, Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh trong vùng. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

tm-img-alt
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ lần thứ 4.

Báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: Qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, về cơ bản, kinh tế - xã hội từng bước phát triển ổn định; chất lượng cơ sở hạ tầng trong vùng từng bước được cải thiện; thể chế và bộ máy điều phối đã được hoàn thiện. Việc hoàn thiện quy hoạch vùng là nền tảng, định hướng cho thu hút đầu tư trong thời gian tới…

Chương trình hành động của Chính phủ đề ra 17 chỉ tiêu phát triển, 34 nhiệm vụ và 11 dự án, nhóm dự án quan trọng của vùng cần thực hiện đến năm 2030. Đến nay, đã hoàn thành 3/34 nhiệm vụ (gồm: Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng vùng); đã phê duyệt quy hoạch của 14/14 tỉnh trong vùng. Các nhiệm vụ còn lại là các đề án lớn đang được các Bộ, địa phương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai theo tiến độ.

Về 11 dự án, nhóm dự án quan trọng, liên kết vùng: Đã hoàn thành 3 cảng hàng không và 1 cảng biển; dự kiến năm 2025 hoàn thành 1 tuyến cao tốc và đang tiếp tục nghiên cứu, triển khai đầu tư 7 dự án còn lại trong thời gian tới; Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực ngân sách Trung ương để sớm hoàn thành đảm bảo thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam và kết nối toàn bộ các địa phương trong vùng; cao tốc Khánh Hòa – Buôn Mê Thuột tuyến đường kết nối Đông – Tây đã được tập trung nguồn lực để thực hiện theo đúng tiến độ.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng chỉ rõ một số khó khăn hiện nay trong việc thu hút đầu tư phát triển công nghiệp quy mô lớn, phát triển các ngành kinh tế biển, xử lý các vấn đề có tính liên vùng như: Giao thông kết nối, xử lý môi trường, cứu hộ, cứu nạn; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực cho phát triển, các hoạt động liên kết, điều phối vùng cần được quan tâm hơn nữa…

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng: Các Bộ, ngành, địa phương liên quan cần phổ biến bản quy hoạch này một cách rộng rãi, công khai, minh bạch tới người dân, doanh nghiệp các thành phần kinh tế trong và ngoài nước nhằm thu hút sự tham gia của các bên liên quan một cách hiệu quả nhất.

Cả hệ thống chính trị cần vào cuộc để có kế hoạch cụ thể, tăng cường phối hợp đồng bộ giữa các bộ ngành, địa phương trong vùng; bỏ tư duy cục bộ, trước hết là trong việc triển khai thực hiện dự án có vai trò vùng; đổi mới tư duy, phát huy sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của từng Bộ, ngành và địa phương, lấy khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển của vùng.

Phương án phát triển hiệu quả, bền vững kinh tế biển theo hướng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển. Tăng cường liên kết vùng, hình thành các cụm liên kết ngành, khu kinh tế ven biển lớn gắn với các đô thị, các trung tâm du lịch biển, du lịch sinh thái ven biển có sức hấp dẫn cao khách quốc tế.

Phát triển các cảng biển và dịch vụ cảng biển, nhất là cảng biển chuyên dụng gắn với các khu kinh tế, khu công nghiệp lọc hóa dầu. Phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc - Nam và Đông - Tây nhằm kết nối hiệu quả các cảng biển, khu kinh tế, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, đầu mối giao thương lớn, các đô thị ven biển, trung tâm kinh tế, cực tăng trưởng.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương trong vùng đề xuất, rà soát 6 nhóm cơ chế, chính sách. Đó là, nhóm chính sách về đầu tư các chương trình, dự án liên kết, phát triển vùng; nhóm chính sách về phát triển các ngành kinh tế biển, cụm liên kết ngành; nhóm chính sách về phát triển doanh nghiệp và thu hút dự án đầu tư quy mô lớn; nhóm chính sách, pháp luật về tài chính để huy động, phân bổ và chia sẻ nguồn lực để thực hiện các mục tiêu chung của vùng; cơ chế, chính sách về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng: giao thông, y tế, giáo dục… Nhóm chính sách về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, tăng cường phân cấp, phân quyền, ủy quyền”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin.

tm-img-alt
Trao Quyết định phê duyệt quy hoạch vùng cho lãnh đạo 14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ

Tại hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận về một số nội dung: Xác định các dự án động lực phát triển cho vùng và liên kết với các vùng khác; đề xuất tổ chức và cơ chế hoạt động của các tiểu vùng; liên kết các hoạt động phát triển công nghiệp và thương mại; xây dựng Đề án phát triển các trung tâm logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không và cửa khẩu dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số; cơ chế điều phối, liên kết các hoạt động du lịch liên quốc gia, liên vùng, liên tỉnh; rà soát, kiện toàn năng lực của các trung tâm tìm kiếm cứu nạn trong vùng và đề xuất giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thực hiện; cơ cấu lại nông nghiệp của vùng theo hướng phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, sinh thái, bền vững; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ Hội đồng…

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá hoạt động phối hợp giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương trong vùng ngày càng nhuần nhuyễn, hiệu quả hơn. Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu, nhằm hoàn thiện báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng; đề xuất với cấp thẩm quyền những giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện hiệu quả chủ trương về liên kết, kết nối, phát triển vùng.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng, Phó Thủ tướng cho rằng phiên họp của Hội đồng bước đầu đưa ra tiêu chí, cơ sở, lộ trình triển khai kế hoạch với những dự án có ý nghĩa, giá trị liên địa phương, kết nối, tạo ra động lực phát triển chung, nguồn nhân lực chung cho cả vùng. Bên cạnh những nhiệm vụ đã hoàn thành, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ còn lại của Hội đồng như: Đề xuất những công trình, dự án kết nối, lan toả; cơ chế tổ chức, vận hành của các tiểu vùng; cơ sở dữ liệu thông tin của vùng…

Trao đổi về các ý kiến, đề xuất tại phiên họp, Phó Thủ tướng khẳng định vùng ưu tiên cao cho các dự án giao thông ven biển, kết nối Duyên hải Trung Bộ với Tây Nguyên, một số địa phương của Lào, Campuchia, Thái Lan… Chú trọng phát triển hạ tầng năng lượng tái tạo để thu hút các dự án đầu tư lớn với các trung tâm năng lượng tái tạo đi kèm cơ chế mua bán điện trực tiếp, hình thành các khu công nghiệp sử dụng điện tái tạo "tự sản, tự tiêu", không đấu nối lên lưới điện quốc gia. Đối với chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho vùng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu có chính sách cụ thể về đất đai, tài chính, thu hút nhân tài… nhằm xây dựng có những cơ sở giáo dục đại học tầm cỡ, đáp ứng nhu cầu phát triển của vùng trước mắt và lâu dài.

Đồng tình với ý kiến của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trong việc hình thành sản phẩm du lịch mới từ các sự kiện văn hoá, Phó Thủ tướng cho rằng, những bài học, kinh nghiệm, thành công của các sự kiện văn hoá, con đường di sản cho thấy cần có chiến lược kết nối, phát triển du lịch của vùng với sự tham gia của Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp. "Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuẩn bị tiến hành hội nghị của vùng, về kết nối du lịch nhằm đánh giá lại quy hoạch du lịch; hoạt động tổ chức các sự kiện văn hoá, du lịch di sản; sự chia sẻ, kết nối giữa các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận tải", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng cho gợi mở những vấn đề đặt ra đối với vị trí pháp lý, vai trò, trách nhiệm, mối quan hệ của Hội đồng vùng với Chính phủ, các Bộ, ngành trong đề xuất, quyết định đầu tư và bố trí nguồn lực cho các dự án có tính kết nối, lan toả nội vùng, liên vùng; mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động của cơ quan tư vấn cho Hội đồng vùng, tổ điều phối tiểu vùng…

Bạn đang đọc bài viết Công bố quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thị trường hạ nhiệt, giá nhà chung cư vẫn cao
Theo một số báo cáo, nghiên cứu về thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2024, nhà chung cư dù đã hạ nhiệt về nhu cầu tìm kiếm nhưng vẫn là loại hình được quan tâm và có thanh khoản lớn. Đáng chú ý, mặt bằng giá nhà chung cư vẫn được duy trì ở mức cao.

Tin mới

Bài thơ: Say sóng...
Sóng như hơi thở đại dương///Đêm ngày ào ạt lẽ thường sinh sôi///Bởi yêu thì phải có đôi///Đừng ai hờn giận mà vồi vội đi...
Thị trường hạ nhiệt, giá nhà chung cư vẫn cao
Theo một số báo cáo, nghiên cứu về thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2024, nhà chung cư dù đã hạ nhiệt về nhu cầu tìm kiếm nhưng vẫn là loại hình được quan tâm và có thanh khoản lớn. Đáng chú ý, mặt bằng giá nhà chung cư vẫn được duy trì ở mức cao.