Thứ sáu, 21/06/2024 07:26 (GMT+7)

Công khai kết quả kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính hơn 166 tỷ đồng đối với tỉnh Lạng Sơn

MTĐT -  Thứ hai, 23/10/2023 09:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kiểm toán nhà nước (KTNN) kiến nghị Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn xử lý tài chính hơn 166 tỷ đồng.

Bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn 2021-2025 trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc giao dự toán chi thường xuyên…

ls-1910.jpg
KTNN kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn thanh tra, kiểm tra việc xác nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Khu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng 6,917 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Năm 2022: 09/11 chỉ tiêu thu đạt và vượt dự toán

Qua kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Lạng Sơn, theo KTNN, các đơn vị, các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN), chi ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2022 chấp hành cơ bản theo các quy định của Luật NSNN.

Cùng với kinh phí bổ sung từ trung ương, UBND tỉnh đã điều hành ngân sách đáp ứng các nhiệm vụ chính trị địa phương; việc sử dụng nguồn lực tài chính ngân sách đã tác động tích cực đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp về phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng thu NSNN năm 2022 của Lạng Sơn là 7.295 tỷ đồng, bằng 94% dự toán Trung ương giao và bằng 93% dự toán địa phương giao. Trong đó, tổng thu nội địa thực hiện là 2.931 tỷ đồng bằng 130,3% dự toán Trung ương giao và bằng 124,7% dự toán HĐND giao.

Có 09/11 chỉ tiêu thu đạt và vượt dự toán đầu năm, trong đó các khoản thu chiếm tỷ trọng lớn có tỷ lệ tăng cao so với dự toán Trung ương giao như: thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 13%, các khoản thu về đất tăng 84%, thuế thu nhập cá nhân tăng 44%, lệ phí trước bạ 13%…

Tổng chi NSĐP (không bao gồm chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách) thực hiện năm 2022 là 13.404 tỷ đồng, bằng 120% dự toán Trung ương giao và bằng 120% dự toán HĐND tỉnh giao, cao hơn số thực hiện năm trước 4%.

KTNN đánh giá, dự toán thu của Lạng Sơn chưa đầy đủ đối với số thu từ tiền cổ tức, lợi nhuận được chia từ doanh nghiệp có vốn nhà nước, số thu từ các doanh nghiệp trọng điểm; chưa tính toán, lượng hóa số thu từ các giải pháp thu nợ, thanh kiểm tra thuế và từ thực hiện các giải pháp chống thất thu NSNN; chưa bao quát hết nguồn thu, chưa có xu hướng tăng so với năm trước, chưa sát thực tế.

Giao dự toán chi thường xuyên chưa phù hợp quy định của HĐND tỉnh; giao dự toán không sát thực tế nên trong năm phải điều chỉnh bổ sung nhiều, giao vào cuối năm nên không kịp thực hiện phải hủy dự toán; điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách sau ngày 15/11/2022 chưa đúng quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật NSNN.

Thực hiện quy định về thu tiền sử dụng đất chưa phù hợp

Qua kiểm toán về thu ngân sách năm 2022 tại Lạng Sơn cho thấy, việc ghi thu tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối trừ tiền sử dụng đất phải nộp khi chưa có thủ tục chi tiền đến người được hỗ trợ là chưa phù hợp quy định của Chính phủ (đối trừ tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng 6,917 tỷ đồng vào tiền sử dụng đất phải nộp dự án Khu dân cư Trung tâm thị trấn Hữu Lũng).

Chưa ban hành đơn giá thuê đất mới đối với 35 trường hợp chưa đầy đủ hồ sơ thuê đất, phiếu chuyển thông tin địa chính; chưa có quyết định cho thuê đất, chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa thu nộp tiền thuê đất đối với 09 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; chậm trong việc chuyển thông tin địa chính để tính tiền thuê đất (Công ty TNHH Yên Vượng) dẫn đến không thu tiền thuê đất suốt 10 năm; chuyển hồ sơ, giao Chi cục thuế thành phố Lạng Sơn xác định nghĩa vụ tài chính đối với đất do cấp tỉnh quản lý (Công ty TNHH Thảo Viên) chưa đúng nhiệm vụ theo quy định; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hợp tác xã Chiến Thắng tại Khu dân cư Khối 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn nhưng hồ sơ chưa đảm bảo tính pháp lý về nguồn gốc đất.

Chưa thu thập đầy đủ thông tin về tình hình thanh toán nguồn vốn NSNN để xử lý tiền nợ thuế, tiền chậm nộp (Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Giang Sơn và Công ty TNHH 8888 LS nợ thuế 8,1 tỷ đồng không tính tiền chậm nộp do người nộp thuế có dư nợ xây dựng cơ bản nguồn NSNN từ năm 2017-2018); chưa kê khai thuế nhà thầu (Công ty TNHH sản xuất ô tô Dragon - Miền Bắc Việt Nam).

Miễn, giảm tiền thuê đất khi chưa hoàn thành thủ tục để được miễn là chưa phù hợp quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ (miễn hơn 56,940 triệu đồng tiền thuê đất cho Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hiền Tuyết).

Chi cục thuế khu vực IV - huyện Bắc Sơn áp dụng sai điều kiện tính tiền sử dụng đất quy định số tiền 682 tỷ đồng.

Thành phố Lạng Sơn, huyện Tràng Định; huyện Văn Lãng lạm thu thuế sử dụng đất nông nghiệp thuộc diện được miễn theo các Nghị quyết của Quốc hội 172 triệu đồng mặc dù KTNN đã có kiến nghị chấm dứt tình trạng lạm thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tại Báo cáo kiểm toán NSĐP năm 2020.

Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn hạch toán 40% số thu về ngân sách trung ương và 60% số thu về NSĐP đối với thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước là chưa phù hợp quy định của Bộ Tài chính.

Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 chưa tuân thủ quy định

Qua kiểm toán chi đầu tư phát triển, KTNN chỉ ra: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Lạng Sơn chưa kèm theo danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án; phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 chưa tuân thủ thứ tự ưu tiên theo quy định; khi phân bổ, giao chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương (358,383 tỷ đồng) và NSĐP (79,5 tỷ đồng) UBND tỉnh không trình HĐND tỉnh quyết định đối với vốn NSĐP và cho ý kiến đối với vốn ngân sách Trung ương.

Hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay chưa cao do vốn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) còn bị hủy dự toán tương đối lớn, chiếm 14,7% tổng kế hoạch vốn được sử dụng trong năm (42,150 tỷ đồng/285,935 tỷ đồng)...

Dự toán chi thường xuyên không sát thực tế

Kết quả kiểm toán cho thấy, việc giao dự toán cho 05 tổ chức xã hội - nghề nghiệp không phù hợp quy định tại Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND; giao dự toán chi thường xuyên nguồn kinh phí tự chủ cao hơn so với phương án giao tự chủ được phê duyệt phần NSNN cấp năm đầu thời kỳ ổn định; dự toán chi ngân sách không sát thực tế; giao dự toán vào cuối năm nên không kịp thực hiện phải hủy dự toán nhiều; điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách sau ngày 15/11/2022 không đúng quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật NSNN.

Chi sai chế độ, vượt định mức, sử dụng kinh phí không đúng dự toán ngân sách giao, chưa phù hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật NSNN; chưa nộp đầy đủ, kịp thời tiền sử dụng đất vào NSNN theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật NSNN…

Chưa nộp NSNN khoản tiền bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) sau khi đã trừ các chi phí tổ chức bán đấu giá theo quy định của UBND tỉnh Lạng Sơn và khoản 8 Điều 36 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Bên cạnh đó, KTNN cũng chỉ ra, UBND tỉnh Lạng Sơn chưa ban hành đơn giá xử lý chất thải rắn đô thị đối với nội dung xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt theo Luật Bảo vệ môi trường; chưa ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh; chưa ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo…

ls-18102.jpg
KTNN kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo tổ chức chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác lập và phân giao Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn 2021-2025. Ảnh: ST

Kiến nghị xử lý tài chính hơn 166 tỷ đồng

Qua kiểm toán, KTNN kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn xử lý tài chính với tổng số tiền hơn 166 tỷ đồng, gồm: tăng thu ngân sách hơn 17 tỷ đồng; nộp NSNN các khoản chi sai chế độ 4,579 tỷ đồng; giảm cấp phát, thanh toán; giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau hơn 34 tỷ đồng; thu hồi kinh phí thừa nộp trả cấp trên 37 tỷ đồng; hoàn trả nguồn kinh phí do sử dụng sai mục đích 34 tỷ đồng; nộp NSNN các khoản phải nộp nhưng chưa nộp 27 tỷ đồng; huỷ dự toán do hết nhiệm vụ chi 11 tỷ đồng. Xử lý khác 15 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, KTNN kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thanh tra, kiểm tra để xác định rõ nguồn gốc đất và hồ sơ chứng minh quyền sử dụng đối với đất của các xã viên đóng góp và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Hợp tác xã Chiến Thắng để xử lý theo quy định.

KTNN kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn thanh tra, kiểm tra việc xác nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Khu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng 6,917 tỷ đồng.

Cục Thuế phối hợp với KBNN tỉnh Lạng Sơn xác định tình hình thanh toán từ NSNN cho Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Giang Sơn và Công ty TNHH 8888 LS để xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy định

KTNN kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với việc chậm chuyển thông tin địa chính để tính tiền thuê đất đối với Công ty TNHH Yên Vượng dẫn tới việc chậm thu tiền thuê đất trong 10 năm của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lạng Sơn; chậm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất và ký hợp đồng thuê đất đối với 09 đơn vị sự nghiệp đã tự chủ tài chính; chưa hoàn thành thủ tục, hồ sơ thuê đất, phiếu chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế 35 trường hợp để xác định đơn giá thuê đất mới.

Đối với việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, KTNN kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo tổ chức chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác lập và phân giao Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2022; việc phân bổ chi tiết bổ sung vốn ngân sách địa phương năm 2022 (79,5 tỷ đồng), vốn ngân sách trung ương năm 2022 (358,383 tỷ đồng).

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn 2021-2025 trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

UBND tỉnh Báo cáo HĐND xem xét, cho ý kiến, quyết định đối với việc phân giao Kế hoạch vốn năm 2022 (kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương 358,383 tỷ đồng và ngân sách địa phương 79,5 tỷ đồng.

KTNN kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc giao dự toán chi hoạt động thường xuyên.

Cụ thể, Cục thuế tỉnh Lạng Sơn kiểm điểm, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định đối với việc chuyển hồ sơ cho Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối Công ty TNHH Thảo Viên không đúng chức năng, nhiệm vụ; việc tham mưu, quyết định miễn tiền thuê đất cho Công ty CP xây dựng thương mại Hiền Tuyết khi chưa hoàn thành thủ tục để được miễn thuế.

UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Văn Lãng, UBND huyện Tràng Định, UBND huyện Cao Lộc, UBND huyện Văn Quan chỉ đạo kiểm điểm xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan về việc lạm thu tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp, số tiền thuế đã thu sai quy định và việc xác định nghĩa vụ tài chính khi chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thanh toán khối lượng hoàn thành khi chưa được nghiệm thu...

Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn kiểm điểm xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định đối với việc điều tiết tiền thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước không đúng quy định (14,636 tỷ đồng); không lập báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022, không gửi báo cáo đến UBND tỉnh.../.

Bạn đang đọc bài viết Công khai kết quả kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính hơn 166 tỷ đồng đối với tỉnh Lạng Sơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Minh Anh/baokiemtoan.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Liên bang Nga
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin (Vladimir Putin) đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa XHCN VN từ ngày 19 - 20/6/2024.
Nằm ngủ điều hòa quá lâu có gây hại?
Chẳng thể phủ nhận, máy điều hòa không khí là cứu cánh cho hầu hết các gia đình, đặc biệt là vào những ngày nóng bức. Tuy nhiên, việc lạm dụng thiết bị này có thể gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe.