Thứ ba, 06/12/2022 01:38 (GMT+7)
Loạn sắc phục
Không biết có nước nào trên thế giới cũng giống như nước ta về điều này? Tôi có dịp đến một số nước ở cả châu Á lẫn châu Âu thì chưa thấy. Chỉ có hai lực lượng mặc sắc phục riêng có quân hàm, phù hiệu và đội mũ riêng là bộ đội và cảnh sát.
Tiếc gì
Mùa yêu còn có thực hư//Tiếc gì mách bảo vọng từ trái tim...