Thứ năm, 20/06/2024 17:22 (GMT+7)

Giải thể Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang

Tùng Anh -  Thứ ba, 11/06/2024 15:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

tm-img-alt
Toà nhà Trụ sở Liên cơ quan tỉnh Bắc Giang

Quyết định nêu rõ: Tổ chức lại Chi cục Thủy sản thành Phòng Thủy sản; tổ chức lại Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản thành Phòng Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

Chuyển nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, biên chế công chức, nhân sự, tài sản, tài chính của Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản về khối văn phòng sở.

Giải thể Trung tâm Giống nấm theo quy định.

Giải thể Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở. Thành lập Ban Quản lý nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (tương đương phòng) thuộc Chi cục Thủy lợi trên cơ sở chuyển nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ (trừ nhiệm vụ quản lý các công trình Nước sạch đô thị), biên chế viên chức, nhân sự, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất của Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn về Chi cục Thủy lợi.

Chuyển nhiệm vụ quản lý các công trình Nước sạch đô thị từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang Sở Xây dựng.

Thành lập Hạt Quản lý đê Lục Nam trực thuộc Chi cục Thủy lợi:

a) Vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Hạt Quản lý đê Lục Nam là đơn vị trực thuộc Chi cục Thủy lợi, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng (không có tài khoản, hạch toán phụ thuộc). Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hạt theo quy định của Luật Đê điều và quy định của pháp luật có liên quan.

b) Cơ cấu tổ chức, số người làm việc: Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng và các Kiểm soát viên đê điều. Tổng số người làm việc theo chỉ tiêu được phân bổ trong tổng số biên chế được giao năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bảo đảm không tăng biên chế.

c) Trụ sở của Hạt: Tại Thôn Quỳnh Độ, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Thủy lợi sau khi sắp xếp, kiện toàn,
như sau:

a) Lãnh đạo Chi cục: Chi cục trưởng, các Phó Chi cục trưởng theo quy định;

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương: 03 phòng. Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Quản lý công trình; Ban Quản lý nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

c) Các Hạt quản lý đê và tương đương: 07 Hạt Quản lý đê trên địa bàn các huyện: Hiệp Hoà, Tân Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam, thị xã Việt Yên và thành phố Bắc Giang; Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang.

Cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi sắp xếp, kiện toàn, gồm:

a) Lãnh đạo Sở: Giám đốc, các Phó Giám đốc theo quy định.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương: 07 phòng
- Văn phòng sở;
- Thanh tra sở;
- Phòng Tổ chức cán bộ;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Phòng Quản lý xây dựng công trình.
- Phòng Thủy sản;
- Phòng Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

c) Chi cục thuộc Sở: 05 chi cục
- Chi cục Kiểm lâm;
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Chi cục Phát triển nông thôn;
- Chi cục Thủy lợi.

d) Đơn vị sự nghiệp công lập và tương đương trực thuộc Sở: 08 đơn vị.
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Động;
- Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn;
- Trung tâm Điều tra quy hoạch Nông, Lâm nghiệp;
- Trung tâm Giống cây trồng;
- Trung tâm Giống thủy sản cấp I;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới.

Bạn đang đọc bài viết Giải thể Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nằm ngủ điều hòa quá lâu có gây hại?
Chẳng thể phủ nhận, máy điều hòa không khí là cứu cánh cho hầu hết các gia đình, đặc biệt là vào những ngày nóng bức. Tuy nhiên, việc lạm dụng thiết bị này có thể gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe.