Thứ ba, 27/02/2024 17:21 (GMT+7)

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Tùng Lâm -  Thứ năm, 14/09/2023 14:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong giai đoạn 2016 - 2020, hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường được rà soát, sửa đổi và ban hành đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn.

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đáp ứng yêu cầu thực tiễn
Ảnh minh hoạ. ITN

Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo Điều 97 Luật Bảo vệ môi trường 2020:

- Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng môi trường xung quanh bao gồm:

+ Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng đất, trầm tích;

+ Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng nước mặt, nước dưới đất và nước biển;

+ Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng không khí;

+ Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về ánh sáng, bức xạ;

+ Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về tiếng ồn, độ rung.

- Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải bao gồm:

+ Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải;

+ Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khí thải của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khí thải của phương tiện giao thông vận tải.

- Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về quản lý chất thải bao gồm:

+ Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải nguy hại;

+ Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về bãi chôn lấp chất thải rắn;

+ Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ;

+ Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về lò đốt chất thải;

+ Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về đồng xử lý chất thải;

+ Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường khác về thiết bị xử lý, tái chế chất thải.

- Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

- Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về giới hạn các chất ô nhiễm khó phân hủy trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị.

- Quy chuẩn kỹ thuật môi trường khác theo yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020 cho biết, tính đến hết năm 2015, Bộ TN và MT đã xây dựng và ban hành 37 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Trong giai đoạn 2016 - 2020, đã có 11 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường được ban hành/sửa đổi.

Bên cạnh việc triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các Bộ, ngành, địa phương đã và đang triển khai xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường theo hướng hội nhập, đáp ứng yêu cầu BVMT trong tình hình mới.

- Bộ TN và MT đã rà soát, đề xuất kế hoạch sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và tiệm cận với các quy chuẩn quốc tế về môi trường.

- Bộ NN và PTNT đã ban hành 2 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón.

- Bộ Giao thông vận tải đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm của tàu.

- Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng 6 tiêu chuẩn quốc gia. Các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới, bảo đảm áp dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về BVMT hiện nay.

- Bộ Giao thông vận tải đã triển khai áp dụng tiêu chuẩn khí thải tương đương Euro 3 đối với xe mô tô hai bánh và tiêu chuẩn khí thải tương đương mức Euro 4 đối với xe ô tô từ ngày 2/2/2017; nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu từ ngày 15/5/2019 theo Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Từ năm 2014, Bộ TN và MT đã ban hành 5 quy chuẩn kỹ thuật địa phương áp dụng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô (tại Thông tư số 51/2014/TT-BTNMT ngày 5/9/2014 của Bộ trưởng Bộ TNMT). Cho đến nay, rất ít địa phương đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật về môi trường của địa phương.

Bạn đang đọc bài viết Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài học quản lý nước sạch từ Singapore
Khi nguy cơ khan hiếm nước do tình trạng lãng phí và ô nhiễm đang đe dọa thế giới, những giải pháp hiện tại chỉ mới dừng ở ý tưởng, thì Singapore đã trở thành hình mẫu, đem đến cho các quốc gia khác bài học về xử lý nguồn nước.

Tin mới

Bài thơ: Nói với con (2)
Đời mỗi người như là một cuốn phim///Pha buồn vui, trộn khổ đau hạnh phúc////Khi an nhiên, lúc đắng cay cùng cực///Gắng học mọi điều … để đón nhận nghe con.
Bài thơ: Lời Cúc hoạ mi
Gởi anh một chút tinh khôi///Một mong, một nhớ, một bồi hồi thương///Gửi anh một chút khiêm nhường///Trinh nguyên một đoá bên đường thơm lay.