Thứ sáu, 23/02/2024 03:57 (GMT+7)

Hội nghị Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ nhất

MTĐT -  Thứ năm, 20/07/2023 15:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 20/7 tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng Sông Hồng lần thứ nhất. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng các bộ: Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Thông tin và truyền thông, Khoa học công nghệ, Tài nguyên và môi trường; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, các bí thư, chủ tịch UBND 11 tỉnh, thành phố các tỉnh Vùng đồng bằng sông Hồng; trợ lý Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các chuyên gia, nhà khoa học...

tm-img-alt
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là Chủ tịch Hội đồng điều phối Vùng đồng bằng sông Hồng

Tại hội nghị, Bộ Kế hoạch đầu tư đã công bố Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 11/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng Sông Hồng.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là Chủ tịch Hội đồng điều phối Vùng đồng bằng sông Hồng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng là Phó Chủ tịch Thường trực; các Phó Chủ tịch gồm các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng điều phối Vùng đồng bằng sông Hồng, được thành lập Văn phòng Hội đồng điều phối vùng.

Hội nghị cũng đã công bố Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối với 7 phương thức về: (1) Lập và tổ chức thực hiện quy hoạch; (2) Đầu tư phát triển; (3) Đào tạo và sử dụng lao động; (4) Xây dựng các cơ chế, chính sách; (5) Giải quyết vấn đề liên kết vùng; (6) Kế hoạch điều phối liên kết vùng; (7) Cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin vùng.

Xây dựng thể chế liên kết vùng đủ mạnh

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 9/1/2023 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 19/4/2022 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nghị quyết đã xác định rõ cần “xây dựng thể chế liên kết vùng đủ mạnh, bảo đảm hiệu quả điều phối, liên kết phát triển vùng” nhằm đổi mới cách thức hoạt động, điều phối và phương thức liên kết giữa các địa phương trong vùng để phát huy hiệu quả cao nhất những tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương trong Vùng.

Theo đó, vùng đồng bằng Sông Hồng được định hướng trở thành vùng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; công nghiệp, dịch vụ hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, xanh, tuần hoàn có giá trị kinh tế cao; trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao của cả nước; đi đầu về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số; có hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, đô thị thông minh, có tính kết nối cao.

Tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và ngập úng cơ bản được giải quyết. Trong đó, Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước, phấn đấu ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023

Triển khai kế hoạch hành động của Hội đồng trong 6 tháng cuối năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nguyễn Chí Dũng cho biết, kế hoạch đã phân công cho 10 bộ, ngành và các thành viên Hội đồng điều phối vùng với 21 nhiệm vụ và mỗi địa phương 3 nhiệm vụ. Trong đó, ngoài nhiệm vụ chung, Hội đồng yêu cầu các địa phương, đặc biệt là thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thiện quy hoạch cấp tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo tiến độ trước ngày 31-12-2023. Các bộ, ngành Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương triển khai các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ của trung ương gắn với bảo đảm nguồn lực phù hợp, tiếp tục nghiên cứu thực hiện thí điểm phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường và tổ chức bộ máy.

Tại Hội nghị này, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thảo luận, bàn bạc nhiều nội trung, trong đó thảo luận và cho ý kiến về một số định hướng quy hoạch phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự kiến phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng với 3 nhóm định hướng lớn: Tổ chức không gian phát triển Vùng gắn với 4 hành lang kinh tế - 4 vùng động lực, đô thị và cực tăng trưởng - 2 tiểu vùng kinh tế; Phát triển 8 ngành, lĩnh vực chủ yếu với trọng tâm là phát triển công nghiệp hiện đại, có lợi thế cạnh tranh của Vùng; các ngành dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao về du lịch, công nghệ thông tin, tài chính - ngân hàng, logistics, giáo dục đào tạo, y tế… gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó phát triển kết cấu hạ tầng Vùng, với trọng tâm là phát triển hạ tầng trọng yếu về giao thông kết nối liên vùng như: các tuyến đường bộ cao tốc liên vùng và nội vùng, tuyến đường Vành đai 4, Vành đai 5 – Vùng Thủ đô, tuyến đường sắt tốc độ cao, hạ tầng cảng biển, cảng hàng không…

Tập trung giải quyết căn bản các vấn đề môi trường nhất là rác thải, khi thải, ô nhiễm tại các dòng sông, tình trạng ngập úng ở thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng và các đô thị lớn. Thảo luận, định hướng vị trí, quy mô các khu xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại tập trung cấp vùng; thu hút đầu tư, xã hội hóa nguồn lực để cải thiện phục hồi chất lượng môi trường tại lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Quy hoạch và có cơ chế, chính sách để di chuyển, xây dựng mới các bệnh viện, trường đại học tại các địa phương lân cận để giảm tải áp lực đối với hạ tầng xã hội, ùn tắc giao thông tại Hà Nội.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển tiểu vùng phía Nam vùng đồng bằng Sông Hồng, nhất là việc tiếp cận nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng; thu hút đầu tư với định hướng phát triển tiểu vùng Nam đồng bằng Sông Hồng, tập trung một số lĩnh vực như: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn; công nghiệp bảo quản chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ; năng lượng tái tạo; phát triển các khu công nghiệp sinh thái, khu kinh tế ven biển; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh.

Thành phố Hà Nội sẽ tiếp nhận Khu công nghệ cao Hòa Lạc nên cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của Khu công nghệ cao gắn với các viện nghiên cứu, trường đại học của Thành phố để trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của vùng. Nghiên cứu, xây dựng khu công nghệ cao tại Hà Nam theo lộ trình phù hợp, tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghệ sinh học.

Nghiên cứu đề xuất các cơ chế đặc thù cho vùng đồng bằng Sông Hồng. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang phối hợp với Thành phố Hà Nội xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) trong đó có 80 chính sách mới, đột phá cho thành phố nhằm phát triển thành phố Hà Nội trở thành trung tâm đầu não, chính trị, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và y tế của Vùng.

Đối với vùng, đề nghị nghiên cứu một số cơ chế, chính sách tập trung vào một số lĩnh vực: Phát triển hạ tầng giao thông hiện đại (đường cao tốc, đường sắt đô thị), logistics, dịch vụ hậu cần cảng biển, khu thương mại tự do gắn với hệ thống cảng biển; Quản lý xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị thông minh và bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh phát triển khoa học – công nghệ và chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; Gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa, lịch sử gắn với phát triển du lịch.

Thảo luận về các danh mục dự án quan trọng liên vùng để chuẩn bị cho giai đoạn 2026-2030 và nguyên tắc, tiêu chí xác định dự án và cách thức bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện.

Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Vùng đồng bằng Sông Hồng có lợi thế hiện đang là trung tâm hàng đầu về y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ với đội ngũ trí thức giỏi và là cái nôi sản sinh, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho cả nước với nhiều trường đại học, trung tâm nghiên cứu, giáo dục nghề nghiệp có uy tín tập trung tại Thành phố Hà Nội nên cần có giải pháp đào tạo, phát huy đội ngũ nhân lực của Vùng.

Nghiên cứu xây dựng trung tâm dữ liệu vùng, hoàn thiện và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu chung của các tỉnh, thành phố trực thuộc vùng nhất là về lĩnh vực môi trường, quản lý đất đai, thu hút đầu tư, các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội để phục vụ công tác điều phối liên kết vùng hiệu quả, chính xác, kịp thời.

Tuệ Lâm (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hội nghị Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ nhất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hình hài tuyến đường ven biển Hà Tĩnh hơn 2.000 tỷ đồng
Đường ven biển Hà Tĩnh dài 120 km, điểm đầu từ cầu Cửa Hội (huyện Nghi Xuân) và điểm cuối giao với quốc lộ 12C ở cảng Vũng Áng (Thị xã Kỳ Anh). Dự án được chia thành hai giai đoạn với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Tin mới