Thứ tư, 21/02/2024 05:15 (GMT+7)

Mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo không được có quá 3 cấp phó

MTĐT -  Thứ tư, 08/09/2021 11:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đó là một trong những nội dung trong dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giáo dục và định mức biên chế công chức.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giáo dục và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực giáo dục để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân.

Dự thảo nêu rõ về định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, định mức biên chế công chức tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xác định bằng trung bình số biên chế công chức được giao trong 5 năm gần nhất, trong đó:

Định mức biên chế công chức tối thiểu của một Vụ là 15 biên chế công chức; định mức biên chế công chức tối thiểu của một Cục là 30 biên chế công chức.

Định mức biên chế cấp phó của người đứng đầu Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra và các cơ quan, tổ chức khác được giao biên chế công chức, không quá 3 người trên một đơn vị.

Định mức biên chế cấp phó của người đứng đầu phòng: Phòng có từ 7 đến 9 biên chế công chức được bố trí 1 cấp phó; có từ 10 đến 15 biên chế công chức được bố trí không quá 2 cấp phó; có từ 16 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 cấp phó.

Định mức biên chế công chức tối thiểu của Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự thảo nêu rõ, định mức biên chế công chức tối thiểu của một phòng thuộc Sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bố trí tối thiểu 7 biên chế công chức; phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại I, bố trí tối thiểu 6 biên chế công chức; phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III, bố trí tối thiểu 5 biên chế công chức.

Mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo không được có quá 3 cấp phó - Giáo dục Việt Nam

Định mức biên chế cấp phó của người đứng đầu đơn vị như sau: Mỗi Sở có không quá 3 Phó Giám đốc.

Về số lượng Phó Trưởng phòng thuộc Sở: Phòng thuộc Sở của Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có dưới 10 biên chế công chức, phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại I có dưới 09 biên chế công chức và phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 08 biên chế công chức được bố trí 01 biên chế công chức Phó trưởng phòng.

Phòng thuộc Sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có từ 10 đến 14 biên chế công chức, phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại I có từ 9 đến 14 biên chế công chức và phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại II và loại III có từ 8 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 2 biên chế công chức Phó trưởng phòng.

Phòng thuộc Sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 biên chế công chức Phó Trưởng phòng...

Phòng Giáo dục và Đào tạo có Trưởng phòng và có từ 01 đến 02 Phó Trưởng phòng; trường hợp đặc biệt có thể bố trí nhiều hơn 02 biên chế công chức do cấp có thẩm quyền quyết định.

Dự thảo lấy ý kiến đến hết 25/10.

Bạn đang đọc bài viết Mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo không được có quá 3 cấp phó. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Thùy Linh/giaoduc.net.vn

Cùng chuyên mục

Kỳ vọng Luật Đất đai
Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được thông qua đã giải quyết nhiều vấn đề về định giá đất, bảng giá đất... song để đổi mới tài chính đất đai cần kết hợp với việc hoàn thiện nhiều luật khác có liên quan.

Tin mới

Bài thơ: Anh bây giờ...
Anh bây giờ không là người thương nữa///Mình trở về đúng nghĩa với người dưng///Bao nhớ nhung, bao thổn thức đã từng///Tim xoá hết không còn chung nhịp đập.