Thứ bảy, 13/04/2024 23:50 (GMT+7)

Phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Yên Hoà -  Thứ hai, 19/02/2024 17:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 16/02/2024, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-BTTTT về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

tm-img-alt

Ngày 16/02/2024, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-BTTTT về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ TT&TT, trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác pháp chế và các công tác khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ.

Thứ trưởng Phạm Đức Long được giao giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, giao dịch điện tử; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; nội dung số; an toàn thông tin mạng.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cũng giúp Bộ trưởng phụ trách công tác Đảng, Đoàn thể; cải cách hành chính; đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư, tài chính doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Bộ.

Thứ trưởng Phạm Đức Long theo dõi và chỉ đạo Vụ Kinh tế số và Xã hội số; Cục Chuyển đổi số quốc gia; Cục An toàn thông tin; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia cùng 2 doanh nghiệp là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng được phân công giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện; giúp Bộ trưởng phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng theo dõi và chỉ đạo Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Bưu điện Trung ương, Trung tâm Internet Việt Nam, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam và Tạp chí TT&TT.

Thứ trưởng Phan Tâm được giao phụ trách công tác hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; thi đua - khen thưởng và lịch sử - truyền thống; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, chất lượng thuộc lĩnh vực TT&TT; chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển ngành TT&TT.

Thứ trưởng Phan Tâm theo dõi và chỉ đạo Vụ KH&CN, Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, trường Cao đẳng TT&TT, trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT, Viện Chiến lược TT&TT.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm được phân công phụ trách lĩnh vực báo chí, truyền thông; xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở. Ông cũng là người phát ngôn của Bộ TT&TT.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm theo dõi và chỉ đạo Cục Báo chí, Cục Thông tin cơ sở, Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Thông tin đối ngoại; Báo VietNamNet; Nhà xuất bản TT&TT.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương được giao phụ trách lĩnh vực bưu chính và công nghiệp công nghệ số, có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Vụ Bưu chính, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông; Trung tâm thông tin.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng được phân công giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác nội chính; kế hoạch - tài chính; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra; chuyển đổi số trong công tác cán bộ và chuẩn hóa quy trình cán bộ, hồ sơ cán bộ; ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong Bộ TT&TT; công tác quốc phòng - an ninh, quân sự, cựu chiến binh của Bộ.

Bạn đang đọc bài viết Phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới